Η ανθεκτική σε φάρμακα φυματίωση είναι πιθανόν να είναι πιο συχνή με τα υφιστάμενα θεραπευτικά σχήματα


Προβλέψεις από διαμερισματικό μοντέλο βαθμονομημένο ως προς τα δεδομένα από έρευνες αντοχής σε φάρμακα/ εκθέσεις για τη φυματίωση (TB) του ΠΟΥ
Υπόβαθρο
Η πολυανθεκτική σε φάρμακα (MDR) και η εκτεταμένης αντοχής (XDR) φυματίωση εμφανίζονται ανά τον κόσμο. Η πρωτοβουλία της επιτροπής Green Light Committee υποστήριξε την προγραμματική διαχείριση της ανθεκτικής στη φαρμακευτική αγωγή φυματίωσης σε 90 χώρες. Χρησιμοποιήσαμε εκτιμήσεις από τη μελέτη «Preserving Effective TB Treatment» (Διατήρηση της αποτελεσματικής θεραπείας για τη φυματίωση) για την πρόβλεψη των τάσεων της φυματίωσης MDR και XDR σε τέσσερις χώρες με υψηλή επιβάρυνση της φυματίωσης MDR: Ινδία, Φιλιππίνες, Ρωσία και Νότια Αφρική.
Μέθοδοι
Βαθμονομήσαμε ένα διαμερισματικό μοντέλο ως προς τα δεδομένα από έρευνες αντοχής σε φάρμακα και εκθέσεις του ΠΟΥ για τη φυματίωση με σκοπό την πρόβλεψη εκτιμήσεων για περιστατικά φυματίωσης MDR και XDR και του ποσοστού περιστατικών φυματίωσης MDR και XDR που προκαλούνται από επίκτητη αντοχή σε φάρμακα, με ανάληψη μηδενικού κόστους αρμοστικότητας της αντοχής από το 2000 έως το 2040 στην Ινδία, στις Φιλιππίνες, στη Ρωσία και στη Νότια Αφρική.
Ευρήματα
Το μοντέλο προέβλεψε το ποσοστό αύξησης της φυματίωσης MDR μεταξύ περιπτώσεων με περιστατικά φυματίωσης έως 12,4% (95% διάστημα πρόβλεψης 9,4–16,2) στην Ινδία, 8,9% (4,5–11,7) στις Φιλιππίνες, 32,5% (27,0–35,8) στη Ρωσία και 5,7% (3,0–7,6) στη Νότια Αφρική το 2040. Προέβλεψε, επίσης, το ποσοστό αύξησης της φυματίωσης XDR μεταξύ περιπτώσεων με περιστατικά φυματίωσης MDR έως 8,9% (95% διάστημα πρόβλεψης 5,1–12,9) στην Ινδία, 9,0% (4,0–14,7) στις Φιλιππίνες, 9,0% (4,8–14,2) στη Ρωσία και 8,5% (2,5–14,7) στη Νότια Αφρική το 2040. Η επίκτητη αντοχή σε φάρμακα θα προκαλούσε λιγότερο από 30% των περιστατικών φυματίωσης MDR κατά τη διάρκεια της περιόδου 2000–40. Η επίκτητη αντοχή σε φάρμακα θα προκαλούσε ποσοστό 80% των περιστατικών φυματίωσης XDR το 2000, αλλά αυτή η εκτίμηση θα μειωνόταν σε λιγότερο από 50% μέχρι το 2040.
Ερμηνεία
Προβλέφθηκε ότι η φυματίωση MDR και XDR θα αυξάνονταν και στις τέσσερις χώρες παρά τις βελτιώσεις στην επίκτητη αντοχή σε φάρμακα που έδειξε η προγραμματική διαχείριση της ανθεκτικής σε φάρμακα φυματίωσης με την υποστήριξη της επιτροπής Green Light Committee. Χρειάζονται επιπλέον προσπάθειες ελέγχου πέραν των βελτιωμένων ποσοστών αντοχής σε φάρμακα για τη διακοπή της εξάπλωσης της φυματίωσης MDR και XDR σε χώρες με υψηλή επιβάρυνση της φυματίωσης MDR.
Χρηματοδότηση
Αμερικανική Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης και Αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, Τμήμα Εξάλειψης της Φυματίωσης.
Δυστυχώς στη χώρα μας, και στην πόλη μας, η Φυματίωση εχει κάνει αισθητή την παρουσία της…..
Παπαλευθερης Ελευθεριος
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ
Κοινοποίηση σε :
Προηγούμενο άρθρο Κυριάκος Βελόπουλος: Σε εξέλιξη υβριδικός πόλεμος ΗΠΑ - ΡΩΣΙΑΣ
Επόμενο άρθρο Aφιέρωμα στο συγγραφικό έργο του κ. Χρυσόστομου Σύρκου