Ιδρύθηκε Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Μεγάρων


Μετά από πολλές προσπάθειες, συναντήσεις και ανταλλαγές απόψεων των μελών των Δ.Σ. των Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων των σχολείων του Δήμου Μεγαρέων, καταφέραμε την ίδρυση Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου μας.

Στην Ένωση Γονέων συμμετέχουν ήδη δέκα (10) Σύλλογοι Γ & Κ του Δήμου Μεγαρέων, επτά (7) Δημοτικά (2ο, 3ο, 6ο, 7ο, 8ο και 9ο Μεγάρων και 1ο Ν. Περάμου, δυο (2) Γυμνάσια (1ο και 2ο Μεγάρων) και το 1ο  Λύκειο Μεγάρων.

Ανάμεσα στους στόχους της Ένωσης Γονέων είναι οι εξής:

  • Η μελέτη και προβολή των προβλημάτων των Σχολείων του Δήμου Μεγαρέων και ο συντονισμός της δράσης όλων των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων με στόχο την επίλυση αυτών είτε σε συνολικό επίπεδο είτε ανά εκπαιδευτική μονάδα, ανάλογα με το πρόβλημα.
  • Η ανάπτυξη της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών με σκοπό την καλύτερη δυνατή επιτέλεση του εκπαιδευτικού έργου.
  • Η προώθηση και η ανάπτυξη κοινών πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων των Σχολείων του Δήμου Μεγαρέων, η προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας και η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε περιβαλλοντικά θέματα.
  • Η θεσμική εκπροσώπηση του συνόλου των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Μεγαρέων στις αρμόδιες δημοτικές και δημόσιες αρχές και η προάσπιση της αυτοτέλειας των επί μέρους Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων.
  • Η γενικότερη διαπαιδαγώγηση των μαθητών των Σχολείων στις αξίες της σύγχρονης Δημοκρατίας και της Ελληνικής Παιδείας με σκοπό την απόκτηση της ιδιότητας του πολίτη.
  • Η συμβολή στην αναμόρφωση και στη διαρκή ανανέωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής και τις προκλήσεις του μέλλοντος και να προάγει ένα σύγχρονο παιδαγωγικό πνεύμα.

Προέχουν σε πρώτη φάση: α) η ενημέρωση – υποστήριξη Συλλόγων για τη νομιμότητα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και β) η συμμετοχή γονέων ανά Σύλλογο Γ&Κ με ζεστό το ενδιαφέρον για το σχολείο, ώστε και να εκπληρώνεται στο εξής το ελάχιστο 1/3 του συνόλου των μαθητών, που αποτελεί προϋπόθεση για τη θεσμική εκπροσώπηση – συμμετοχή στα όργανα του Δήμου, δηλαδή στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και στις Σχολικές Επιτροπές. Συμμετέχουμε ως Ένωση ήδη στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή (2 εκπρόσωποι) και στην Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή.

Η ενεργοποίηση του Συμβούλιου Σχολικής Κοινότητας είναι ένας από τους πρώτους στόχους και θα τεθεί σε επόμενες συναντήσεις με τους Διευθυντές των σχολείων.

Τέλος προσκαλούμε τους Συλλόγους που δεν είναι ακόμα στην Ένωση σε συνάντηση γνωριμίας και ενημέρωσης για τις πρώτες επιδιώξεις και στόχους της Ένωσης.

ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ!

Ο Πρόεδρος: Ε. ΠΑΥΛΟΥ
Τα μέλη: Σ. ΚΕΝΤΡΟΣ, Α. ΠΟΡΙΧΗΣ, Ι. ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. ΜΠΕΗ, Ν. ΣΕΡΤ, Α. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ, Λ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ, Κ. ΛΟΥΚΑ-ΣΤΑΜΠΟΛΑ
Η γραμματέας: Α. ΚΑΚΑΡΙΚΟΥ
Κοινοποίηση σε :
Προηγούμενο άρθρο Ο κόσμος της μπύρας στο Ζάππειο Μέγαρο 14 & 15 Οκτωβρίου
Επόμενο άρθρο Γιάννης Γκιώκας: Την «ανάπτυξη» των βωξιτών τους την χαρίζουμε…