Λήγει η προθεσμία για την αντικατάσταση αδειών τεχνικών επαγγελμάτων


Μέχρι τις 31/12/18 δίνεται περιθώριο σε επαγγελματίες των ειδικοτήτων που αναφέρονται παρακάτω και που εργάζονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί), είτε δεν εργάζονται αυτή την περίοδο, για την αντικατάσταση των αδειών που κατέχουν.

Συγκεκριμένα καλούνται οι:

  • Υδραυλικοί
  • Χειριστές μηχανημάτων έργου
  • Εγκαταστάτες καυστήρων
  • Πρακτικοί μηχανικοί
  • Θερμαστές
  • Συγκολλητές
  • Ψυκτικοί οποιασδήποτε βαθμίδας

να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Επαγγέλματος και Εργασίας των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων του τόπου μόνιμης κατοικίας τους (για τους μισθωτούς) ή του τόπου της επαγγελματικής τους έδρας (για τους ελεύθερους επαγγελματίες), προκειμένου να ενημερωθούν για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Η διαδικασία αυτή ορίζεται με τον Ν.4485/2017 (άρθρο 105 §2), που θέτει ως καταληκτική προθεσμία την 31-12-2018 για την αντικατάσταση των αδειών που κατέχουν, όπως προβλέπεται στα άρθρα: 9 του Π.Δ. 112/2012 (Α’ 197) – Υδραυλικοί –, 10 του Π.Δ. 113/2012 (Α’ 198) – Χειριστές Μηχανημάτων Έργου –, 9 του Π.Δ. 114/2012 (Α’ 199) ) – Εγκαταστάσεις καύσης –, 13 και 21 του Π.Δ. 115/2012 (Α’ 200) – Πρακτικοί Μηχανικοί, Θερμαστές, Συγκολλητές – και 9 του Π.Δ. 1/2013 (Α’ 3) ) – Ψυκτικοί.

Τηλ.: 213-2063501, 504, 807, 210-6993404 Fax: 213-2063513 Ε-mail: pressoffice@patt.gov.gr

Κοινοποίηση σε :
Προηγούμενο άρθρο Αγώνας απ' τα παλιά για φιλανθρωπικό σκοπό
Επόμενο άρθρο Κινέζικη διαστημική αποστολή στη «σκοτεινή» πλευρά του Φεγγαριού