Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής: Εμπορευματικά κέντρα σε Μέγαρα-Ασπρόπυργο-Μαγούλα


Κάλυψη στα υφιστάμενα κενά της νομοθεσίας, που σχετίζετε με την δημιουργία εμπορευματικών κέντρων,  υπολογίζεται ότι θα προσφέρει το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο για την περιοχή της Αττικής.
Το νέο ρυθμιστικό σχέδιο, προβλέπει την χωροταξική οργάνωση σε μια σειρά από δραστηριότητες όπως:

 • Χονδρεμπόριο
 • Αποθήκες
 • Συστήματα εφοδιαστικής διαχείρισης (logistics)

Όπως προβλέπεται στο σχεδιασμό της Περιφέρειας, συγκροτείται ιεραρχημένο σύστημα Εμπορευματικών Πάρκων και Ζωνών Χονδρεμπορίου στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου συστήματος συνδυασμένων μεταφορών, το οποίο ιεραρχείται σε 3 επίπεδα, ανάλογα με την κλίμακα των εγκαταστάσεων και το ρόλο τους στο δίκτυο των εμπορευματικών ροών.

 1. Ζώνες χονδρεμπορίου και αποθηκών μικρής κλίμακας μέσα στον αστικό ιστό, με σκοπό την εξυπηρέτηση της εσωτερικής τοπικής αγοράς του Πολεοδομικού Συγκροτήματος, με οργάνωση και αναβάθμιση των παραμέτρων λειτουργίας τους και σχεδιασμό της ροής τροφοδοσίας και της διακίνησης των βαρέων οχημάτων. Μετεγκατάσταση σε αυτές τις ζώνες των διάσπαρτων αποθηκών που επιβαρύνουν τις αστικές λειτουργίες.
 2. Εμπορευματικά Πάρκα μεσαίας κλίμακας για την εγκατάσταση εμπορικών αποθηκών και επιχειρήσεων (logistics) που λειτουργούν κυρίως ως κέντρα διανομής για την τροφοδοσία της Μητρόπολης.
 3. Εμπορευματικά Πάρκα μεγάλης κλίμακας για την εγκατάσταση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαμεταφοράς και εφοδιαστικής διαχείρισης που καλύπτουν τις πολλαπλές λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας: αποθήκευση, συναρμολόγηση και συσκευασία προϊόντων, οργάνωση, ομαδοποίηση και αναδιανομή φορτίων και διαμετακόμιση.

Σύμφωνα με το νέο ρυθμιστικό σχέδιο, τα πάρκα αυτά περιλαμβάνουν τις απαραίτητες κοινές υποστηρικτικές υπηρεσίες και υποδομές, διοικητικές, τελωνειακές, χρηματοπιστωτικές, τεχνολογικές, διοργάνωσης εκθέσεων, καθώς και τερματικούς σταθμούς μεταφόρτωσης και η οργάνωση τους αποβλέπει στη λειτουργική διασύνδεση και την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των εγκατεστημένων επιχειρήσεων.

Τα πάρκα αυτά χωροθετούνται στις πύλες εισόδου της Περιφέρειας, κοντά στους κόμβους συνδυασμένων μεταφορών: στην από βορρά είσοδο του ΠΑΘΕ (όρια νομού Βοιωτίας – Αυλώνα), στη δυτική είσοδο του ΠΑΘΕ (Μέγαρα – Ασπρόπυργος και Μαγούλα), στο λιμάνι του Πειραιά (εφόσον υπάρχει κατάλληλος χώρος), και στην περιοχή του Διεθνή Αερολιμένα (κυρίως για τις υπηρεσίες εμπορευματικών αερομεταφορών).

Όπως εκτιμάται, οι προβλέψεις του Νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αττικής, αποτελούν ένα βασικό άξονα για να επιλυθεί το χωροταξικό κενόπου υπάρχει.

Προς την κατεύθυνση αυτή η αρμόδια επιτροπή Logistics του ΥΜΕ αναμένεται να καταθέσει σύντομα πρόταση για την διεξαγωγή σχετικής μελέτης η οποία θα αποτελέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη του κλάδου που θα καταστήσει τη χώρα διαμετακομιστικό κόμβο της ευρύτερης περιοχής.

Οι γενικές κατευθύνσεις για την πολεοδομική οργάνωση των Εμπορευματικών Κέντρων ορίζουν ότι η επιφάνεια των ελεύθερων χώρων (οδικό δίκτυο, χώροι στάθμευσης, χώροι πρασίνου κλπ) δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 40% της συνολικής επιφάνειας.

Σε ότι αφορά τους όρους δόμησης ισχύει ότι:

-Ο συντελεστής δόμησης δεν υπερβαίνει το 0,6 επί της συνολικής επιφάνειας του Εμπορευματικού Κέντρου.

-Η επιτρεπόμενη κάλυψη δεν υπερβαίνει το 60% επί της συνολικής επιφάνειας του Εμπορευματικού Κέντρου.

-Τα κτίρια τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 6 μέτρων από τα όρια των οικοπέδων.

-Το ύψος των εμπορευματικών κτιρίων δεν υπερβαίνει τα 12 μέτρα. (Είναι δυνατή η προσαύξηση του ύψους κατά 3 μ. με ΚΥΑ των υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Μεταφορών, εφόσον αιτιολογείται από την λειτουργία του Εμπορευματικού Κέντρου.)

Με βάση λοιπόν το νέο ρυθμιστικό σχέδιο, η εισήγηση της Re.De-Plan A.E. εταιρία η οποία αναδείχθηκε από το Ε.Β.Ε.Α.  κορυφαία εταιρεία στην Ελλάδα το 2017, στον τομέα του Περιβάλλοντος και της Πράσινης Ανάπτυξης και η οποία έχει σχεδιάσει μια σειρά από επιχειρηματικά πάρκα όπως του Ασπροπύργου και της Ελευσίνας,  για το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης Δυτικής Αττικής, περιλαμβάνει τα παρακάτω έργα στις Περιοχές Προτεραιότητας/Άτυπες Συγκεντρώσεις:

Α. ΕΠ σε εξέλιξη ενεργειών ωρίμανσης & υλοποίησης:

 • Βαμβακιά Ελευσίνας (εν αναμονή ολοκλήρωσης έργων υποδομής).
 • Καλιμπάκι Ελευσίνας (εν αναμονή έγκρισης Πολ. Μελ. από τον δήμο).
 • ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων (υπόκειται στην υποχρέωση τεχνικής ολοκλήρωσης και διοικητικής περαίωσης).
 • Ασπρόπυργος, νότια της Λεωφ. ΝΑΤΟ (εν αναμονή υπογραφής ΚΥΑ έγκρισης ανάπτυξης ΕΠ).

Β. ΕΠ προτεινόμενα προς ανάπτυξη:

 • Ασπρόπυργος, «αχαρακτήριστη» ζώνη.
 • Ασπρόπυργος, βόρεια της Λεωφ. ΝΑΤΟ.
 • Μέγαρα, Θέση «Παπά Περιβόλι».
 • Μαγούλα, εκατέρωθεν της Επαρχιακής Οδού Οινόης – Μαγούλας από Αττική Οδό έως και ΠΑΕΓΑΕ.
 • Μάνδρα, εκατέρωθεν της Αττικής Οδού.

Στη θέση Παπά Περιβόλι και Αλμύρες,  με βάση το επιχειρησιακό πρόγραμμα 2015-2019 του Δήμου Μεγαρέων (σελ. 24), αναφέρεται ότι η ΒΙΠΕ-ΒΙΟΠΑ Μεγάρων εκτείνεται σε μια έκταση 3.500 στρεμμάτων.

Συμπερασματικά λοιπόν, με βάση τον σχεδιασμό του Νέου Ρυθμιστικού  Σχεδίου για την Αττική, αλλά και το master plan/πρόταση της εταιρίας Re.De-Plan A.E., αυτή η έκταση των 3.500 στρεμμάτων θα πολλαπλασιαστεί, προκειμένου να επιτευχθεί η «χωροταξική οργάνωση» που σχεδιάζει η περιφέρεια Αττικής για την ευρύτερη περιοχή.

Μάλιστα ο κ. Μανώλης Μπαλτάς (Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρεία Re.De-Plan A.E. Consultants) σε άρθρο του στο ecopress αναφέρει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων ότι: «η Δυτική Αττική μπορεί να γίνει το οργανωμένο Logistics Center της ελληνικής επικράτειας, με υψηλότατα οφέλη για την οικονομία, τις επιχειρήσεις, το περιβάλλον και την περιοχή».

*** H πρόταση/εισήγηση της Re.De-Plan A.E. δημοσιεύτηκε και από το τριμηνιαίο ειδικευμένο περιοδικό «Logistics Leader».

 

Κοινοποίηση σε :
Προηγούμενο άρθρο Οι αγρότες «πεθαίνουν» …μόνοι
Επόμενο άρθρο Εστία μόλυνσης και κουνουπιών το ρέμα Μαυρατζά στην Βαρέα