Ναυμαχία Σαλαμίνος: «ήχοι» & νέφη» κατέστρεψαν τα Περσικά Πλοία…


Ο πατήρ της Ιστορίας Ηρόδοτος στο 8ο βιβλίο (παρ.65) της Ιστορίας του αναφορικά με την ναυμαχία περιγράφει το εξής περιστατικό: Ένας Αθηναίος εξόριστος ο Δίκαιος μαζί με τον Σπαρτιάτη εξόριστο Δημάρατο κατά την διάρκεια της ναυμαχίας που ήταν στο Θριάσιο πεδίο, εμφανίστηκε από την μεριά της Ελευσίνα μια λάμψη, ένα μεγάλο φως, στη συνέχεια ακούστηκε μέγας ήχος. Ακολούθως παρουσιάστηκε ένα νέφος, το οποίο σηκωνόταν βαθμιαία από τη γη και έπεφτε στις τριήρεις των Περσών, τις οποίες κατάστρεφε. Ο Δημάρατος βλέποντας αυτά τα άγνωστα γι’ αυτόν φαινόμενα ρώτησε τον Δίκαιο τι ήταν αυτά που έβλεπε. Ο Δίκαιος που ήταν μυημένος στα Ελευσίνια Μυστήρια του είπε ότι αν αυτό το νέφος πάει στα πλοία θα τα καταστρέψει.

Αναλυτικά σημειώνει ο Ηρόδοτος:

«Σύμφωνα με τα λόγια του Αθηναίου εξορίστου Δικαίου, γιου του Θεοκύδη, που είχε γίνει αυλικός στους Πέρσες, όταν το πεζικό του Ξέρξη κατέστρεφε τη χώρα, έτυχε να είναι εκείνη την περίοδο μαζί με το Λακεδαιμόνιο Δημάρατο στο Θριάσιο πεδίο, όπου είδε ένα σύννεφο να έρχεται από τη μεριά της Ελευσίνας. Νόμισαν και οι δυο τους, ότι θα ήταν τουλάχιστον τριάντα χιλιάδες πεζοί για να σηκώνουν τέτοια σκόνη και αναρωτήθηκαν ποιοι μπορεί να είναι. Άκουσαν τότε φωνές που στο Δίκαιο έμοιαζαν να είναι ο μυστικός ύμνος του Ιάκχου. Ο Δημάρατος, που δεν γνώριζε τα μυστήρια της Ελευσίνας, ρώτησε το Δίκαιο για τι πράγμα μιλούσε. Ο Δίκαιος απάντησε ότι: «Δημάρατε είναι αδύνατον να μη συμβεί κάποια καταστροφή στο βασιλιά, γιατί. εφόσον η γη της Αττικής είχε πια ερημωθεί, ήταν φανερό ότι το βουητό και το σύννεφο της σκόνης ήταν έργο του θεού. Έρχεται από την Ελευσίνα σε βοήθεια των Αθηναίων και των συμμάχων τους. Και αν το όραμα προχωρήσει προς την Πελοπόννησο, τότε ο ίδιος ο βασιλιάς και το πεζικό του θα πάθουν ζημιά. Αν γυρίσει προς τα πλοία στη Σαλαμίνα κινδυνεύει να χάσει το στόλο του ο βασιλιάς. Αυτήν τη γιορτή την τελούν οι Αθηναίοι κάθε χρόνο προς τιμή της Μητέρας και της Κόρης. Όποιος θέλει και από τους άλλους Έλληνες, μυείται και ψάλλει τον ύμνο που τώρα ακούς. Οι φωνές που ακούς είναι για τον Ίακχο που τον υμνούν. Ο Δημάρατος αντί για απάντηση του είπε: «σιώπα και μη μιλάς άλλο, γιατί αν ακουστούν τα λόγια σου θα χάσεις το κεφάλι σου και δεν θα υπάρχει άνθρωπος που θα μπορεί να σε σώσει. Σιώπα, λοιπόν, και άφησε τους θεούς να φροντίσουν για το στρατό». Αυτά του είπε ο Δημάρατος.

«Τότε η σκόνη και το βουητό που σηκώθηκε από τη γιορτή πήγε πάνω από το νησί της Σαλαμίνας και έγινε κατανοητό ότι ο στόλος του βασιλιά θα καταστραφεί. Αυτά είπε ο Δίκαιος, γιος του Θεοκύδη, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Δημάρατου και άλλων».

Τι ήταν τελικά η μυστική βοή του Ιάκχου και το σύννεφο σκόνης που σηκώθηκε από το Θριάσιο πεδίο (όπου υπήρχε ο ναός της Δήμητρας και τελούνταν τα Ελευσίνια Μυστήρια) και καταστράφηκε ο στόλος των Περσών;

Ο πατήρ της Ιστορίας το γνωρίζει, αλλά ο όρκος του δεν του επιτρέπει να το δημοσιοποιήσει, όπως ο ίδιος ομολογεί. (βιβλίο Β΄ παρ. 171): «Αν και γνωρίζω πώς γίνονται αυτά, δε θα πω τίποτα. Δεν θα αναφέρω, επίσης, ούτε για την τελετή της Δήμητρας, που οι Έλληνες τη λένε Θεσμοφόρια, εκτός από αυτά που επιτρέπονται να ειπωθούν…».

Κάποιοι ισχυρίζονται ότι η διήγηση του Ηροδότου είναι φανταστική. Άλλοι ότι στο ιερό του ναού της Δήμητρος φυλασσόταν πανάρχαιος προκατακλυσμιαίος οπλισμός, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε στην ναυμαχία της Σαλαμίνος και έτσι εξηγείται η επιμονή του Θεμιστοκλέους να γίνει η ναυμαχία στο στενό της Σαλαμίνος. Τίποτε όμως από αυτά δεν μπορούμε να ισχυριστούμε με βεβαιότητα ούτε όμως μπορούμε να απορρίψουμε μιας και απουσιάζουν τα αποδεικτικά στοιχεία. Ευελπιστούμε όμως ότι κάποτε η επιστήμη θα δώσει απάντηση, μιας και η εξέλιξη της επιστήμης (υψηλή τεχνολογία) επιβεβαιώνει συνεχώς τους προγόνους μας.

Ένας άλλος Ιστορικός ο Παυσανίας  στα Αττικά αναφέρει ότι ταυτόχρονα παρουσιάστηκε και μια ιπτάμενη μηχανή, η οποία βούλιαζε τα πλοία. «Ναυμαχούντων δε Αθηναίων προς Μήδους δράκοντα εν ταις ναυσί λέγεται φανείναι».  (σ.σ. Όταν οι άνθρωποι της εποχής έβλεπαν κάτι τέτοιο στον ουρανό το ονόμαζαν δράκο σύμφωνα με τις δικές τους γνώσεις).

Από τους νεώτερους συγγραφείς ο Ιωάννης Φουράκης δικαιολογώντας την ασάφεια του Ηροδότου για το συγκεκριμένο φαινόμενο δίνει την δική του εξήγηση:

«Αποφεύγει (ο Ηρόδοτος) να το εξηγήσει διότι και αυτό έλαβε χώρα κατόπιν «θείας ενεργείας», ήτις εξεπορεύθη, διά του Ναού της Δήμητρος της Ελευσίνος ή του Πάν – Αιπολίου. Αυτή δήλα δή, η ενέργεια η οποία ήτο συνέπεια της ενεργοποιήσεως, της φυσικής αρνητικής βαρύτητος, εξεπορεύθη εκ του πόλου (του Πεντελικού Παν – Αιπολίου) ή ενός εκ των πόλων των ηλεκτρομαγνητικών διαύλων, η ενός εξ’ αυτών, του επί του Πλανήτου μας και επί του ελλαδικού μόνον γεωφυσικού χώρου υπάρχοντος επιλέκτου και υπερουσίου, διαπλανητικού, διαστρικού και διαγαλαξιακού ηλεκτρομαγνητικού πεδίου». (ΤΑ (ΠΡΟ) ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ ΕΚΔ. ΤΑΛΩΣ ΣΕΛ. 147)

Και στην σελίδα 148 και 149 εξηγεί τα επιμέρους στοιχεία του φαινομένου:

«Το σύννεφο σκόνης και η μυστική βοή και φωνή τα οποία ήκουσον εις την Ελευσίνα, οι Δημάρατος, Δίκαιος και άλλοι, και το κάτι θεϊκό και ο μυστικός ίακχος, θα πρέπει να ήσαν αποτέλεσμα της ενεργοποιήσεως κάποιου εκ των ΦΥΣΙΚΩΝ (θείων) ηλεκτρομαγνητικών και ηχοφασματικών πολίων (= μικρών πόλων). Την ενεργοποίησιν του πολίου τούτου, πρέπει να την προεκάλεσαν οι Ιερείς του Ναού της Ελευσίνος ή του Παν-Αιπολίου της Πεντέλης. Οι Ιερείς αυτοί δεν ήσαν οι τυπικοί Ιερείς όπως ημείς γνωρίζομεν, αλλ’ ήσαν Οργιόνες των Θείων Μυστηρίων  , ήτοι γνώσται και λειτουργοί (χειρισταί) των μυστικών της δυνάμεως και λειτουργίας του Σύμπαντος και των συγκροτούντων τούτο αστέρων (= Θεών). Αυτοί «σήκωσαν αυτή τη σκόνη» και προκάλεσαν αυτήν «τη μυστική βοή και φωνή».

Επιμέλεια: ΣΠΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

Κοινοποίηση σε :
Προηγούμενο άρθρο Βρέθηκε μυστηριώδη τούνελ στη Μεγάλη Πυραμίδα του Χέοπα
Επόμενο άρθρο Τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα στο στοίχημα...