Προκήρυξη Προγράμματος «Σύγχρονες Τεχνικές Καλλιέργειας της Αμπέλου και Οινοποιίας»


Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Σύγχρονες Τεχνικές Καλλιέργειας της Αμπέλου και Οινοποιίας».

Στο πρόγραμμα θα διδάξουν Καθηγητές του Τμήματος Γεωπονίας και του Τμήματος Χημείας  του Α.Π.Θ., Καθηγητές του  Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικοί Επιστήμονες του Περιφερειακού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης.

Σκοπός του προγράμματος αυτού αποτελεί η ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Βορείου Ελλάδος μέσω της καλλιέργειας της αμπέλου και της παραγωγής αμπελοοινικών προϊόντων.

Απευθύνεται κυρίως σε αμπελοκαλλιεργητές και οινοποιούς της ευρύτερης περιοχής της Βορείου Ελλάδος, καθώς επίσης και σε άτομα τα οποία ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την καλλιέργεια της αμπέλου,  την οινοποίηση και την παραγωγή αποσταγμάτων τις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά. Οι γνώσεις αυτές θα συμβάλλουν στην καλύτερη διαχείριση των αμπελώνων από την εγκατάσταση των φυτών μέχρι και την παραγωγή, αλλά και την πληρέστερη κατανόηση των μεθόδων οινοποίησης και απόσταξης.

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό έργο είναι διάρκειας 130 ωρών και περιλαμβάνει δύο ενότητες (Α και Β) οι οποίες αφορούν αντίστοιχα την Καλλιέργειας της Αμπέλου και την Οινοποιία. Περιλαμβάνει διδασκαλία και ανάλογη πρακτική άσκηση στο Εργαστήριο Αμπελουργίας και τον πειραματικό αμπελώνα του Α.Π.Θ., καθώς επίσης και επισκέψεις σε οινοποιεία.  Καλύπτει θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις στα ευρύτερα αντικείμενα  που ακολουθούν:

Ενότητα Α

 • Αξιολόγηση του φυσικού περιβάλλοντος για την εγκατάσταση και καλλιέργεια της αμπέλου. Προετοιμασία του εδάφους, διευθέτηση της επιφάνειας και του αναγλύφου, δειγματοληψία και εξέταση του εδάφους (διάρκεια 8ώρες).
 • Ανατομία και μορφολογία της αμπέλου. Φυσιολογία και κυριότερα στάδια του ετήσιου κύκλου (διάρκεια 8ώρες).
 • Πολλαπλασιαστικό υλικό. Υποκείμενα και ποικιλίες παραγωγής. Φυτά απλά έρριζα και έρριζα-εμβολιασμένα, φύτευση των φυτών και εμβολιασμοί στην άμπελο (διάρκεια 12 ώρες).
 • Εγκατάσταση αμπελώνα (αποστάσεις και διάταξη φύτευσης, υλικά και μέσα υποστήριξης των φυτών και της βλάστησης). Συστήματα διαμόρφωσης των φυτών και αξιολόγησή τους (διάρκεια 8 ώρες).
 • Κλαδέματα χειμερινά και θερινές καλλιεργητικές επεμβάσεις στη βλάστηση και την παραγωγή. Μέσα βελτίωσης της ποιότητας  των σταφυλιών – ρυθμιστές της αύξησης (διάρκεια 12 ώρες).
 • Ανόργανη θρέψη, τα κυριότερα μακρο- και μικρο- στοιχεία και εφαρμογές λιπασμάτων (διάρκεια 7 ώρες).
 • Ανάγκες της αμπέλου σε νερό – αρδεύσεις. Διαταραχές οφειλόμενες στην έλλειψη νερού (διάρκεια 7 ώρες).
 • Φυτοπροστασία. Οι κυριότερες μυκητολογικές και ιολογικές ασθένειες και η αντιμετώπισή τους. Οι κυριότεροι εχθροί και η αντιμετώπισή τους. Φυσιολογικές διαταραχές και κλιματικές αντιξοότητες. Καταπολέμηση ζιζανίων (διάρκεια 12 ώρες).

Ενότητα Β

 • Χαρακτηριστικά των καρπών της αμπέλου και η περιεκτικότητά τους σε ζάχαρα, οργανικά οξέα, αζωτούχες ενώσεις, φαινολικά και αρωματικά συστατικά. Αξιολόγηση του επιπέδου ωρίμανσης ανάλογα με τον τύπο των προϊόντων. Τρυγητός (διάρκεια 6 ώρες).
 • Προζυμωτικές διεργασίες και μεταχειρίσεις – διόρθωση του γλεύκους. Θειώδης ανυδρίτης (διάρκεια 6 ώρες).
 • Ζυμομύκητες, αλκοολική ζύμωση, ρύθμιση της αλκοολικής ζύμωσης και παράγοντες που την επηρεάζουν (διάρκεια 8 ώρες).
 • Ερυθρή και λευκή οινοποίηση. Άλλες οινοποιήσεις (ροζέ, αφρώδεις, γλυκείς οίνοι) (διάρκεια 8 ώρες).
 • Μηλογαλακτική ζύμωση και γαλακτικά βακτήρια. Εκτροπές – οξοποιητικά βακτήρια (διάρκεια 5 ώρες)
 • Μεταζυμωτικές διεργασίες και παλαίωση των οίνων. Διαύγαση, μεταγγίσεις, απολάσπωση, κολλάρισμα, φιλτράρισμα, σταθεροποίηση. Εμφιάλωση και υλικά εμφιάλωσης (διάρκεια 8 ώρες)
 • Αναλύσεις γλεύκους και οίνου (διάρκεια 5 ώρες).
 • Γευσιγνωσία (διάρκεια 4 ώρες).
 • Επίσκεψη σε Οινοποιείο.

Στο τέλος του εκπαιδευτικού κύκλου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να ασχοληθούν επαγγελματικά με το αντικείμενο της καλλιέργειας της αμπέλου και της παραγωγής οίνου. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων το οποίο και θα αποτελεί απαραίτητο υπόβαθρο για να εμβαθύνουν τις γνώσεις με πιο εξειδικευμένες σπουδές.

Με βάση τα παραπάνω το πρόγραμμα απευθύνεται σε αμπελοκαλλιεργητές της περιοχής οι οποίοι θέλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σε θέματα του αφορούν τις τεχνικές καλλιέργειας, να εμβαθύνουν περισσότερο στα φαινόμενα που εμπλέκονται τόσο στη βιολογία όσο και την ανάπτυξη των φυτών και την προστασία, με σκοπό να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοδυναμία και ευελιξία στη διαχείριση των αμπελώνων αλλά και στις μεθόδους οινοποίησης. Επίσης απευθύνεται σε νέους άνεργους της ευρύτερης περιοχής οι οποίοι διαθέτουν κάποια μικρή ή μεγάλη γεωργική έκταση και επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με το αντικείμενο. Ακόμη και σε ερασιτέχνες οι οποίοι έχουν κάποια άλλη επαγγελματική δραστηριότητα και επιθυμούν να παράγουν μόνοι τους κάποιο κρασί ικανοποιητικής ποιότητας για αυτοκατανάλωση.

Στο τέλος της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα λάβουν:
α) Βεβαίωση συμμετοχής
β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από  22/2-20/3/2018 και μόνο ηλεκτρονικά.

Την αίτηση θα τη βρείτε εδώ.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε ένα αρχείο zip:
1.    Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα
2.    Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας (εάν υπάρχει)
3.    Τίτλοι Σπουδών

Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους εργαζομένους να τα παρακολουθήσουν, τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται, Σάββατο πρωί. Υπάρχει δυνατότητα για εξ αποστάσεως διδασκαλία για αρκετά από τα αντικείμενα  (e-learning) όπου δεν απαιτείται η φυσική παρουσία του εκπαιδευόμενου. Η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί τέλη Μαρτίου 2018.

Το κόστος συμμετοχής σε αυτό το αυτοχρηματοδοτούμενο Σεμινάριο Εξειδίκευσης ανέρχεται στο ποσό των 750 Ευρώ (πληρωτέο σε τρεις ισόποσες δόσεις των 250 Ευρώ: για την κατάθεση των χρημάτων θα ενημερωθείτε).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος, Καθηγητή κ. Ν. Νικολάου (nicolaou@agro.auth.gr), τηλ. επικοινωνίας: 2310-998628, καθώς και με τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Σ. Κουνδουρά (skoundou@agro.auth.gr), τηλ. επικοινωνίας: 2310-998650, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Κοινοποίηση σε :
Προηγούμενο άρθρο 5.000.000€ πρόστιμο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα αστικά λύματα του Θριασίου Πεδίου
Επόμενο άρθρο Αλλαγές στα δρομολόγια του προαστιακού