Πρωταθλήτρια στην ανακύκλωση η Σουηδία.


Η βόρειο ευρωπαϊκή  χώρα, ανακυκλώνει το 99% των αποβλήτων της, με μόνο το 1% να καταλήγει σε χώρους ΧΥΤΑ.

Οι Σουηδοί, εφαρμόζουν, μία διαδικασία που ονομάζεται «απόβλητα σε ενέργεια» παράγοντας βιώσιμη ηλεκτρική ενέργεια από τα σκουπίδια της χώρας.

Από τα 4,4 παραγόμενα εκατομμύρια τόνων οικιακών αποβλήτων στη Σουηδία, τα 2,2 εκατομμύρια μετατρέπονται σε ενέργεια με τη χρήση αυτής της διαδικασίας.

Τα σκουπίδια που ταξινομούνται για να αξιοποιηθούν από τη διαδικασία καίγονται για την παραγωγή ατμού, ο οποίος στη συνέχεια χρησιμοποιείται για την περιστροφή στροβίλων και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Σουηδία έχει εξελίξει τις πρακτικές διαχείρισης των αποβλήτων της σε τέτοιο βαθμό, που έχει καταλήξει να εισάγει!!! 800.000 τόνους σκουπιδιών ετησίως από τη Νορβηγία και τις άλλες γειτονικές της χώρες, τα οποία καίγονται και αυτά στις 32 ειδικές μονάδες που διαθέτει η χώρα για τη διαδικασία αποβλήτων σε ενέργεια.

Το «σύστημα», σε σημαντικό βαθμό εξαρτάτε από την υπευθυνότητα των κατοίκων της χώρας στο να διαχειρίζονται και να ταξινομούν τα οικιακά τους σκουπίδια.

Οι πολίτες ταξινομούν τα σκουπίδια τους έτσι, ώστε να μεταφερθούν στις κατάλληλες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης ή παραγωγής ενέργειας, με αποτέλεσμα να έχει επιτευχθεί το εντυπωσιακό ποσοστό ανακύκλωσης σε εθνικό επίπεδο.

Κοινοποίηση σε :
Προηγούμενο άρθρο Σχέδιο «δράσης» της Ε.Ε. για τα απόβλητα
Επόμενο άρθρο Απάντηση της Ν.Ε.Μ. προς την Γ. ΡΗΓΑ με αιχμές «…επί της ουσίας και λίγα είπε…»