Συμφωνία στις Βρυξέλλες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής


Σε συμφωνία για την προκήρυξη του διαγωνισμού και την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής, κατέληξε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες με την συμμετοχή ολων των εμπλεκόμενων μερών.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον ΑΔΜΗΕ, ο διαγωνισμός για το έργο θα προκηρυχθεί στις αρχές του 2019 με φορέα υλοποίησης την εταιρεία ειδικού σκοπού «Αριάδνη Interconnection», ενώ έχουν συμφωνηθεί τα ενδιάμεσα βήματα για την προώθησή του.

Στη σύσκεψη, επιτεύχθηκε συμφωνία για την διαλειτουργικότητα με τα άλλα δύο σκέλη του έργου, που είναι οι διασυνδέσεις Κρήτη-Κύπρος και Κύπρος-Ισραήλ, κοντά στο πνεύμα της πρότασης που είχε καταθέσει ο ΑΔΜΗΕ.

Κατά την σύσκεψη που συγκάλεσε η Κομισιόν, συμφωνήθηκε ότι έως τις 30 Οκτωβρίου θα συγκροτηθεί τεχνική επιτροπή, με αντικείμενο τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών, οι οποίες σχετίζονται αποκλειστικά με τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των τριών σκελών του PCI.

Στην επιτροπή θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ελλάδας (ΑΔΜΗΕ) και Κύπρου (ΔΣΜΚ), εκπρόσωποι της «Αριάδνη Interconnection» και της εταιρίας Euroasia Interconnector καθώς και εκπρόσωπος του Πανευρωπαϊκού Οργανισμού Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (ENTSO-E).

Η επιτροπή αυτή θα πρέπει να έχει καταλήξει έως τις 31 Δεκεμβρίου, στις τεχνικές προδιαγραφές επί της διαλειτουργικότητας, που θα ενσωματωθούν στη συνέχεια σε ξεχωριστούς διαγωνισμούς και για τα τρία σκέλη του PCI. H προηγούμενη απόφαση της ΡΑΕ που ανέθετε τη διασύνδεση Κρήτης-Αττικής στην «Αριάδνη Interconnection» θα επικαιροποιηθεί ώστε να λάβει υπόψη της τη σύσταση της τεχνικής επιτροπής.

Η Euroasia Interconnector οφείλει να αναγνωρίσει την «Αριάδνη Interconnection» ως τον μοναδικο φορέα υλοποίησης της διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, αποσύροντας όλες τις νομικές ενστάσεις και διεκδικήσεις της. Στη συνέχεια, καλείται να εισέλθει στο μετοχικό κεφάλαιο της «Αριάδνης» με ποσοστό έως 39%, υπογράφοντας έως τις 10 Ιανουαρίου 2019 τη συμφωνία μετόχων που έχει κατατεθεί από τον Ιούλιο (στην οποία θα προστεθούν τα τεχνικά στοιχεία της διαλειτουργικότητας όπως θα έχουν διαμορφωθεί από την τεχνική επιτροπή) και καταθέτοντας το ποσό που θα αντιστοιχεί στη συμμετοχή της, λαμβάνοντας υπόψη ότι το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της «Αριάδνη Interconnection» έχει οριστεί στα 200 εκατ. ευρώ βάσει της απόφασης της ΡΑΕ.

Σημειώνεται τέλος, ότι όλες οι μελέτες που έχει ήδη εκπονήσει η Euroasia Interconnector για το εν λόγω έργο, θα μεταβιβαστούν στην «Αριάδνη Interconnection»

Κοινοποίηση σε :
Προηγούμενο άρθρο ΜΟΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ «ΣΙΣΥΦΟΣ ή ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ»
Επόμενο άρθρο Όλη η αλήθεια για τα σκουπίδια στο νταμάρι "ΣΤΑΜΕΛΟΥ"