Χρήσιμες πληροφορίες για το Κτηματολόγιο


dav

Το Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί σύστημα οργανωμένων νομικών , τεχνικών και άλλων πρόσθετων πληροφοριών για όλα τα ακίνητα της επικράτειας. Η διαδικασία σύνταξης του κτηματολογίου γίνεται σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση η οποία περιλαμβάνει τη διαδικασία κτηματογράφησης συλλέγονται στοιχεία για τα εμπράγματα (ιδιοκτησιακά κλπ) δικαιώματα επί των ακινήτων που περιλαμβάνονται στις υπό κτηματογράφηση περιοχές. Κατά τη δεύτερη φάση , η οποία ακολουθεί την πρώτη , τα αποτελέσματα της κτηματογράφησης συγκεντρώνονται και μεταφέρονται στα κτηματολογικά γραφεία και πλέον όλες οι εγγραφές γίνονται πάνω σε αυτή τη βάση. Η αναζήτηση των ακινήτων γίνεται όχι βάσει του ονόματος του ιδιοκτήτη – όπως γίνεται μέχρι σήμερα στα υποθηκοφυλακεία- αλλά με βάση το ακίνητο το οποίο έχει το δικό του κωδικό αριθμό που ονομάζεται Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου ή ΚΑΕΚ .Οι πληροφορίες που έχουν καταγραφεί για κάθε συγκεκριμένο ακίνητο περιέχονται στο Κτηματολογικό Φύλλο του ακινήτου.
Αν θέλετε να δείτε αν η περιοχή στην οποία βρίσκεται το ακίνητό σας έχει μεταφερθεί σε λειτουργούν κτηματολογικό γραφείο μπορείτε να την αναζητήσετε στον Πίνακα των Κτηματολογικών Γραφείων (www.ktimatologio.gr)

Οι συνέπειες της μεταφοράς αυτής είναι κατά βάση τρείς

  • Η πρώτη είναι ότι δεν μπορεί να γίνει καμία πράξη επί των κτηματογραφημένων ακινήτων αν δεν συμφωνούν με τα δεδομένα της κτηματολογικής βάσης που έχουν μεταφερθεί στα κτηματολογικά γραφεία.
  • Η δεύτερη είναι ότι αυτές οι εγγραφές εφόσον είναι ανακριβείς και δεν διορθωθούν μέσα σε προθεσμία 14 ετών ( ή και 7 ετών για τις κτηματογραφήσεις που έγιναν μετά το 2008) από την έναρξη λειτουργίας του κτηματολογικού γραφείου τότε παράγουν αμάχητο τεκμήριο υπέρ του αναγραφομένου δικαιούχου του δικαιώματος που αναγράφεται στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου . Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια του σχετικού δικαιώματος αν δεν γίνει εμπρόθεσμα η διόρθωση της ανακριβούς κτηματολογικής εγγραφής
  • Η τρίτη είναι ότι για όσα ακίνητα δεν υποβλήθηκε δήλωση κατά το στάδιο της κτηματογράφησης τότε αναγράφηκε στο κτηματολογικό φύλλο  άγνωστος ιδιοκτήτης, δηλαδή θεωρείται ότι ανήκουν στην κυριότητα του Δημοσίου μόλις καταστεί οριστική η πρώτη εγγραφή επί συγκεκριμένου ακινήτου για το οποίο δεν έχει υποβληθεί δήλωση κυριότητας, δηλαδή μετά την παρέλευση της προθεσμίας του άρθρου 6 παρ. 2 του  2664/1998 που είναι 14 έτη για τίς παλιές κτηματογραφήσεις και 7 έτη για τις νέες κτηματογραφήσεις μετά το 2006.

Αυτό σημαίνει ότι αν περάσει άπρακτη η παραπάνω 14ετής ή 7ετής – ανάλογα με την περίπτωση – περίοδος που παρέχεται για τη διόρθωση αυτών των εγγραφών το ακίνητο περιέρχεται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου . Είναι σημαντικό , λοιπόν, να γνωρίζουν όλοι οι ιδιοκτήτες πώς έχει καταχωρηθεί το ακίνητό τους στο κτηματολόγιο ώστε να προβούν έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες για τη διόρθωση τυχόν λαθών που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης.

Στην παρούσα φάση, αυτό που ενδιαφέρει τους ιδιοκτήτες ακινήτων στην περιοχή των Μεγάρων, καθόσον θα ξεκινήσει σύντομα η πρώτη φάση της ως άνω διαδικασίας σύνταξης του Κτηματολογίου είναι να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά που πιστοποιούν τα εμπράγματα δικαιώματά τους επί των ιδιοκτησιών τους και κατόπιν τούτου να τα προσκομίσουν μαζί με τη οικεία δήλωση  στο Γραφείο Κτηματογράφησης των Μεγάρων, το οποίο έχει ήδη εγκατασταθεί  εντός της πόλεως των Μεγάρων και θα ξεκινήσει τη λειτουργία του άμεσα.

Ιωάννα Βασιλική Μιχαλάκη

Απόφοιτη Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Ασκουμένη Δικηγόρος

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΟΥΚΟΥΛΗ- ΜΙΧΑΛΑΚΗ

Γ. ΜΑΥΡΟΥΚΑΚΗ 34 ΜΕΓΑΡΑ

ΤΗΛ. 2296025747

Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα

  • Σύνταξη, προετοιμασία φακέλου, υποβολή δηλώσεων και ενστάσεων κατά το στάδιο της κτηματογράφησης και των αναρτήσεων
  • Σύνταξη και υποβολή ενστάσεων κατά των αναρτήσεων των δασικών χαρτών
  • Σύνταξη , κατάθεση και συζήτηση αγωγών για τη διόρθωση των πρώτων ανακριβών εγγραφών 
  • Διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων( προσωπικά στοιχεία , στοιχεία ταυτότητας ακινήτου , στοιχεία τίτλων κτήσης  και γεωμετρικών στοιχείων κλπ.)
  • Γνωμοδοτήσεις επί θεμάτων εμπραγμάτου δικαίου και κτηματολογίου

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ:22960 25747, 6973038148, e-mail: sotkoukouli@yahoo.gr

 

Κοινοποίηση σε :
Προηγούμενο άρθρο "Μαζί με Όραμα": Η άσκοπη περιπλάνηση της διοίκησης σταματά εδω...
Επόμενο άρθρο Το πρωτοσέλιδο της άποψης 13/12/2018