Δημαρχιακές Εκλογές 2019 – Poll


Η επιλογή σας είναι μοναδιαία, δεν μπορείτε να καταχωρήσετε δύο απαντήσεις.
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 7η Μαρτίου 2019.
H Σελίδα κρατάει Cookies μπορείτε να ψηφίσετε μόνο μία φορά ( μέσω της IP σας )
Σε καμία περίπτωση δεν καταγράφονται τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με την πολιτική του GDPR.

Κοινοποίηση σε :