Γενική Συνέλευση του Συλλόγου “ΠΕΡΑΜΙΩΝ ΚΥΖΙΚΗΝΩΝ”


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του «Συλλόγου ΠΕΡΑΜΙΩΝ ΚΥΖΙΚΗΝΩΝ», σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού του, κατά την συνεδρίαση της 12-11-2019, αποφάσισε την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του, με πρόσκληση, την Κυριακή οκτώ (8) Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10 π.μ., στον Χώρο Πολιτισμού «ΠΕΡΑΜΟΣ» με τα παρακάτω θέματα:

  Θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • Απολογισμός πεπραγμένων απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
  • Οικονομικός Απολογισμός περιόδου διαχείρισης απερχομένου Δ.Σ.
  • Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  • Έγκριση πεπραγμένων και απαλλαγή του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου
  • Προτάσεις και τοποθετήσεις των μελών για την περίοδο 2016-2019.
  • Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή νέου Δ.Σ. και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  • Διενέργεια Αρχαιρεσιών για ανάδειξη νέου Δ.Σ. κα Ε.Ε.

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση και στις αρχαιρεσίες έχουν τα τακτικά μέλη του Συλλόγου, που καλύπτουν τις οριζόμενες από το καταστατικό προυποθέσεις (άρθρα 4, 5 κεφάλαιο υποχρεώσεις παρ. 1,2 και 3 και άρθρο 18).

Διευκρινίζεται ότι : α) οι υποψηφιότητες θα πρέπει να γίνουν με έγγραφη αίτηση των ενδιαφερομένων μέχρι το Σάββατο 30-11-2019 και μέχρι ώρα 20.00 στα γραφεία του Συλλόγου.  β) Εισπράξεις για την τακτοποίηση των ετησίων συνδρομών των μελών θα γίνουν μέχρι την 30-11-2019 και ώρα 20.00, προκειμένου στην συνέχεια να διενεργηθεί ο έλεγχος της Εξελεγκτικής Επιτροπής και γ) Δεν επιτρέπεται τα μέλη να ψηφίσουν με αντιπρόσωπο (αρ. 18 καταστατικού).

Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την άνω ημερομηνία (8-12-2019), η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την αμέσως επόμενη Κυριακή 15-12-2019 κατά την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, άνευ προσκλήσεως των μελών. Η ίδια πρόσκληση, πέραν της προώθησης της ταχυδρομικώς προς όλα τα μέλη, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην σελίδα του Συλλόγου στο facebook και θα δημοσιευτεί αυτούσια και στον τοπικό τύπο.

Με τιμή

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Κοινοποίηση σε :
Προηγούμενο άρθρο Μ. ΛΕΛΗΣ: Απόκρυψη οικονομικών στοιχείων από τον κ. Σταμούλη
Επόμενο άρθρο Ιατρική ημερίδα με θέμα: "AIDS το τελευταίο ταμπού" στο πολιτιστικό κέντρο Θέογνις