ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ: Πρόστιμο και Εισαγγελέας για οσους δεν καθαρίσουν τα οικόπεδα τους


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Ανακοινώνεται από το Δήμο Μεγαρέων ότι, σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 και στο πλαίσιο της ΠΡΟΛΗΨΗΣ και μείωσης κινδύνου πυρκαϊών στο Δήμο μας, παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός των πόλεων Μεγάρων και Νέας Περάμου και των οικισμών και σε απόσταση εκατό (100) μέτρων από τα όριά τους, να μεριμνήσουν για τον καθαρισμό και αποψίλωση των πιο πάνω χώρων.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Βάσει νομοθεσίας (άρθρο 94 παράγρ. 26 του Ν. 3852/2010), εάν οι ιδιοκτήτες δεν καθαρίσουν τα οικόπεδα, τους ακάλυπτους χώρους κλπ, τότε παραπέμπονται στον Εισαγγελέα και παράλληλα τα καθαρίζει ο Δήμος χρεώνοντάς τους για την εργασία αυτή και επιπλέον επιβάλλοντας  το πρόστιμο, που αναλογεί (άρθρο 433 του ποινικού Κώδικα).

Ετσι λοιπόν οι ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ θα προλάβουν πυρκαϊές και οι AΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ θα πληρώσουν πρόστιμα.

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Κοινοποίηση σε :
Προηγούμενο άρθρο Σ. Γιαννόπουλος: Απαραίτητη η εφαρμογή των Μέτρων για την μετακίνησή μας
Επόμενο άρθρο Δήμος Μεγαρέων: Ποιες αθλητικές εγκαταστάσεις ανοίγουν και ποιες παραμένουν κλειστές