ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ: 22.129,76 ευρώ για την προμήθεια ελαστικών


Στην απόφαση προμήθειας διαφόρων τύπων ελαστικών,  για την κάλυψη των αναγκών των τροχοφόρων οχημάτων του, προχώρησε τον Ιούνιο του 2019 ο Δήμος Μεγαρέων.

Συγκεκριμένα: Με ημερομηνίες εγγραφής α.) υπ. αριθ. ΑΑΥΣ 443 25/7/2019 ποσού ύψους 20.547.36 ευρώ, β.) υπ. αριθ. ΑΑΥΣ 437 19/7/2019  ποσού ύψους 640,00 ευρώ και γ.) υπ. αριθ. ΑΑΥΣ 436 19/7/2019  ποσό ύψους 942,40 ευρώ, ο Δήμος Μεγαρέων ενέγραψε τον προηγούμενο Ιούνιο (απο τις 19/7/2019 έως τις 25/7/2019) στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019,  συνολικά 22.129,76 ευρώ, για την προμήθεια ελαστικών.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις, η προμήθεια ελαστικών (όπως φαίνεται και στα έγγραφα που είναι αναρτημένα στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ), αφορούν τις αντικαταστάσεις σε απορριμματοφόρα και μηχανήματα έργου του Δήμου.

 

 

Κοινοποίηση σε :
Προηγούμενο άρθρο Γ. Κώτσηρας: Στόχος η τουριστική ανάπτυξη της Δυτικής Αττικής
Επόμενο άρθρο Δ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Αγροτικό Σχολείο σημαίνει ΜΑΘΗΤΕΙΑ