Δημοτικό συμβούλιο με “αδέσποτους” σύμβουλους…


Στο Πρόσφατο συμβούλιο (24/02/2020), στα προ ημερησίας θέματα τέθηκε για μια ακόμη φορά το πρόβλημα των αδέσποτων.

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης, σε σχετική ερώτηση του δημοτικού συμβούλου κ. Κλεάνθη Βαρελά απάντησε:  “η κεντρική κυβέρνηση ότι δεν θέλει το απορρίπτει και τα στέλνει στους ΟΤΑ για να δώσουν λύση. Δίνει στους ΟΤΑ  αρμοδιότητες,  άλλα όχι τα απαραίτητα κονδύλια…Έτσι κάνει και με τα αδέσποτα. Κάνει ότι μπορεί η παρούσα διοίκηση με το πρόγραμμα των στειρώσεων το οποίο χρηματοδοτείται από τα ταμεία του Δήμου, αλλά δεν υπάρχουν τα χρήματα για να στηρίξουμε μια τέτοια προσπάθεια”.

Ενώ λοιπόν δεν υπάρχουν χρήματα για τη θωράκιση του δήμου και των δημοτών από το φαινόμενο των αδέσποτων και από περιπτώσεις όπως αυτές των πρόσφατων επιθέσεων σε μαθητές, φαίνεται πως υπάρχουν χρήματα και μάλιστα αρκετά, για Συμβούλους που προσλήφθηκαν προεκλογικά, όπως αποκάλυψε ο κ. Κλεάνθης Βαρελάς.

Αν λοιπόν οι σύμβουλοι που προσλήφθηκαν απ’ τον Δήμο ήταν εξειδικευμένοι (αν το τονίζουμε αυτο!) και δεν ήταν άπλα Imagemakers κατά την διεθνή ορολογία, θα γνώριζαν για την ευκαιρία χρηματοδότησης από το Υπουργείο εσωτερικών όπως γνώριζαν άλλοι ΟΤΑ στην χώρα με παρόμοιοι προβλήματα.

Συνεχώς η πόλη έρχεται αντιμέτωπη με επιθέσεις αδέσποτων ζώων. Αδέσποτα που κάποιοι ασυνείδητοι τα αφήνουν είτε στον  κάμπο είτε στα όρια της πόλης.

Η κεντρική κυβέρνηση εδώ και αρκετό καιρό δίδει κίνητρα στους ΟΤΑ ώστε να μπορέσουν να περιορίσουν ή ακόμη και να εκλείψουν το φαινόμενο.

Πιο συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και ειδικά στην Πρόσκληση Χ, με ημερομηνία 3.6.2019 και Αρ. Πρωτ. 42256,  ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων». ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς.» δίδονται κίνητρα χρηματοδότησης.

Κάθε δικαιούχος ΟΤΑ ή  Νομικά πρόσωπα αυτών έχει δικαίωμα μίας (1) μόνο αίτησης, με το συνολικό ανώτατο ποσό χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα να ανέρχεται σε 300.000 ευρώ πλέον Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

Επιλέξιμες δαπάνες είναι:

Κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην κατασκευή, επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς των Δήμων σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του άρθρου 3 του π.δ/τος 463/1978 (Α ́96) «Περί των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων, καθορισμού υποχρεώσεων Κτηνιάτρων και τηρουμένων βιβλίων» και της ΥΑ αριθ. 280262/3-12-2003 (Β ́1874) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς», στην αναβάθμιση του εξοπλισμού και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εφαρμογής των προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς από τους Δήμους και στην προστασία των ζώων συντροφιάς.

Η κατασκευή εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς συνίσταται:

α) στην εκ θεμελίων κατασκευή εντός οικοπέδου ιδιοκτησίας του οικείου Δήμου ή Συνδέσμου Δήμων, ή σε μισθωμένο ή παραχωρημένο οικόπεδο στο Δήμο ή στον Σύνδεσμο Δήμων για τουλάχιστον 10 έτη,

β) στην διαμόρφωση και επισκευή υπάρχοντος/ων κτιρίου/ων, ιδιοκτησίας του οικείου Δήμου ή Συνδέσμου Δήμων, ή μισθωμένο από τον Δήμο ή τον Σύνδεσμο Δήμων ή παραχωρημένο κτίριο/α για τουλάχιστον 10 έτη,

γ) στην προσθήκη κτιριακών εγκαταστάσεων σε ήδη υφιστάμενη εγκατάσταση καταφυγίου (π.χ. για τη δημιουργία εγκατάστασης απομόνωσης ζώων σε περίπτωση εμφάνισης λοιμώδους μεταδοτικού νοσήματος, εγκατάστασης αποθήκευσης και προετοιμασίας τροφής κλπ) ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας περί καταφυγίων και να καταστεί δυνατή η απόκτηση άδειας λειτουργίας του.

Χαρακτηριστικό δε είναι ότι η συγκεκριμένη πρόσκληση υφίσταται από μέσα του 2019. Ακόμα και τώρα, με την 2η τροποποίηση στις 30-12-2019 και Αρ. Πρωτ: 93142  δόθηκε ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων να ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου 2020.

Συνεπώς, πόροι χρηματοδότησης υπάρχουν! Ας πιάσουν λοιπόν δουλειά οι “ειδικοί” και λοιποί “έμμισθοι Σύμβουλοι” του δήμου, μπας και επιτέλους μπορέσουμε και δούμε και καμιά άσπρη μέρα…

Κοινοποίηση σε :
Προηγούμενο άρθρο Πρόγραμμα αποκριάτικων εκδηλώσεων 2020 Δήμου Μεγαρέων
Επόμενο άρθρο ΚΟΡΟΝΑΙΟΣ 2019-nCoV : Συμπτώματα και τρόποι προφύλαξης