Δικαιώθηκε ο δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας για την αφαλάτωση στο Αλεποχώρι


Δικαίωσε τον δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) για τον διαγωνισμό της Αφαλάτωσης στο Αλεποχώρι.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2018 και εκδόθηκε η 743/17.09.2018 απόφασή της, αποδέχθηκε την παρέμβαση και την αιτιολόγηση που κατέθεσε ο Δήμος και απέρριψε την προσφυγή.

Έτσι σύμφωνα με αυτήν:

  • Απορρίπτει την υπό κρίση προσφυγή
  • Δέχεται τη ασκηθείσα παρέμβαση 

Η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε στον Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας με το με αριθμό πρωτοκόλλου 14802 / 18-9-2018 έγγραφο της ΑΕΠΠ.

Αυθημερόν, στις 18/9/2018, συγκλήθηκε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου η οποία με την 516/2018 απόφασή της συνέχισε τη διακοπείσα στις 8/8/2018 διαδικασία και κατακύρωσε τον διαγωνισμός για «παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας νερού στο Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας (Αφαλάτωση) για τις ανάγκες του Αλεποχωρίου».

Εντός των επόμενων ημερών υπογράφεται η σχετική σύμβαση και εκκινούν οι εργασίες εγκατάστασης της μονάδας Αφαλάτωσης.

Ο Δήμος κινεί άμεσα και γρήγορα τις διαδικασίες για να καλύψει τις κωλυσιεργίες που προέκυψαν και οι οποίες το μόνο που κατάφεραν ήταν να στερήσουν το νερό στους κατοίκους του Αλεποχωρίου από τον Αύγουστο.

 

Κοινοποίηση σε :
Προηγούμενο άρθρο Ανακαλύφθηκε ο πλανήτης του "Σποκ" και είναι σχεδόν δίπλα μας…
Επόμενο άρθρο Ολοκληρώθηκε η παγκόσμια σύνοδος για την κλιματική αλλαγή του πλανήτη