Ευεργετική τροπολογία των βουλευτών Γ. ΚΩΤΣΗΡΑ και Θ. ΜΠΟΥΡΑ για τη 3βάθμια εκπαίδευση


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σ/Ν του Υπουργείου Παιδείας «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις».

Θέμα: Τροποποίηση της παραγράφου 1, του άρθρου 13Β του ν. 4186/2013

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα τροπολογία ορίζονται ως δικαιούχοι ειδικού ποσοστού για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μαθητές και απόφοιτοι Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση δήλωση και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2019 ή πρόκειται να υποβάλουν αίτηση – δήλωση και να συμμετάσχουν σε αντίστοιχες εξετάσεις στο μέλλον.. 

Η θέσπιση ειδικής κατηγορίας υποψηφίων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποβλέπει  στην αντιμετώπιση των ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών στις οποίες τελούν, εξ αιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων, με καταστρεπτικές συνέπειες, οι πληγείσες από τα φαινόμενα αυτά περιοχές.

Η άμβλυνση των δυσμενών συνθηκών, που επιδιώκεται για τους υποψηφίους τους οποίους καταλαμβάνει η προτεινόμενη ρύθμιση, συνδέεται με την ιδιότητα του μονίμου κατοίκου αυτών των περιοχών. 

Συνεπώς, η συνταγματική αρχή της ισότητας κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος δεν παραβιάζεται από την προτεινόμενη ρύθμιση, η οποία αποβλέπει στην παροχή δυνατότητας συμμετοχής στις εξετάσεις υποψηφίων, που υστερούν έναντι των συνυποψηφίων τους, ακριβώς επειδή, εξ αιτίας μιας φυσικής καταστροφής και των δυσμενών συνθηκών στον τόπο της  κατοικίας τους, βρέθηκαν σε μειονεκτική θέση έναντι των λοιπών υποψηφίων.

B.ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

  1. Οι μαθητές της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ περιοχών, που πλήττονται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, εξαιτίας φυσικών καταστροφών, όπως ιδίως από καταστροφικούς σεισμούς και  πλημμύρες, εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών. Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται και για μαθητές και αποφοίτους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, οι οποίοι κατοικούν μονίμως στις περιοχές του προηγούμενου εδαφίου ακόμα και εάν υποβάλουν αίτηση – δήλωση συμμετοχής σε Λύκειο άλλης περιοχής ή σε άλλη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο για όσους υποβάλλουν αίτηση – δήλωση και συμμετέχουν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου ή στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά τη διάρκεια των οποίων συνέβη το περιστατικό και αφορά στην εισαγωγή κατά το οικείο ακαδημαϊκό έτος. Η περιοχή πρέπει να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν. 3013/2002 (Α’ 102). Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται και για όσους υπέβαλαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής και συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά το σχολικό έτος 2018-2019. Οι υποψήφιοι του σχολικού έτους 2018-2019, που υπάγονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας θα εισαχθούν σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων της υπ’ αριθμ. Φ.253.2/146490/Α5 (Β΄ 3557) Υπουργικής Απόφασης με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει ίσο ή μεγαλύτερο αριθμό μορίων του τελευταίου εισαχθέντα με βάση την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση ανά σχολή, Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση.

ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΗΡΑΣ

 

Ακολουθεί δήλωση του Βουλευτή της Ν.Δ. κ. Γιώργου Κώτσηρα 

«Κατατέθηκε από εμένα και τον συνάδελφο κο Μπούρα τροπολογία-προσθήκη στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας προκειμένου να ορίζονται ως δικαιούχοι ειδικού ποσοστού για εισαγωγή στην Τριτοβάθνια Εκπαίδευση μαθητές και απόφοιτοι στις περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές όσοι διαμένουν μόνιμα στην περιοχή αυτή, ακόμα και εάν υποβάλουν αίτηση-δήλωση συμμετοχής σε Λύκειο άλλης περιοχής.

Με τον τρόπο αυτό παύει μια αδικία που αφορά σε μεγάλο βαθμό περιοχές της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από μεγάλες φυσικές καταστροφές και, ιδιαίτερα, τον Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας.

Ευχαριστώ την Υπουργό Παιδείας που ανταποκρίθηκε στην ανάγκη αυτή και αποδέχθηκε την πρόταση για ένα θέμα που εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα απασχολούσε την κοινωνία της περιοχής. 

Συνεχίζουμε να στεκόμαστε δίπλα στις κοινωνίας της Δυτικής Αττικής με πράξεις.»

Κοινοποίηση σε :
Προηγούμενο άρθρο 3ος ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 50ΧΛΜ
Επόμενο άρθρο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης: Ευχαριστούμε τον ΑΔΜΗΕ