Η Κατερίνα Κατσούλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του CSR HELLAS


Ένα από τα σημαντικότερα στελέχη στον χώρο του CSR και του Sustainability, η κ. Κατερίνα Κατσούλη, Sustainability Director της Grant Thornton Greece, στις τελευταίες εκλογές του Ελληνικού Δικτύου για την ΕΚΕ (CSR Hellasis the local branch of CSR Europe), εκλέχθηκε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το δίκτυο του CSR HELLAS (www.csrhellas.net), αποτελείται από τις σημαντικότερες εταιρείες και οργανισμούς της χώρας, με κοινό στόχο την αξιοποίηση των αρχών και των πρακτικών εφαρμογών της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της βιωσιμότητας, της καινοτομίας και της κοινωνικής συνοχής, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Το CSR HELLAS σχεδιάζει, συντονίζει και συμμετέχει σε προγράμματα, στο πλαίσιο εθνικών ευρωπαϊκών και διεθνών δράσεων και πρωτοβουλιών, με στόχο τη διάδοση και προώθηση θεμάτων που άπτονται της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, μέσο:

 1. Του σχεδιασμού και της ανάπτυξης κοινών δράσεων μεταξύ των μελών του, για την αντιμετώπιση έκτακτων κοινωνικών ή/και περιβαλλοντικών αναγκών.
 2. Της συστηματικής και οργανωμένης πληροφόρησης για τις εξελίξεις σε θέματα ΕΚΕ, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 3. Της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τα μέλη του.
 4. Της προώθησης συμπράξεων και συνεργασιών μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Το Δ.Σ. του CSR Hellas, αποτελείται από επτά (7) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση και έχουν τριετή θητεία.

Στις γενικές συνελεύσεις του οργανισμού, συμμετέχουν περισσότεροι από 500 Γενικοί Διευθυντές επιχειρήσεων, Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού, Διευθυντές Εταιρικών Υποθέσεων και Δημοσίων Σχέσεων, Εκπρόσωποι Φορέων και όλοι μαζί, αποφασίζουν για την πραγματοποίηση των στόχων του δικτύου CSR HELLAS σε τακτικές και έκτακτες συνελεύσεις.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

 • Προέδρος: Μαρία Αλεξίου – Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
 • Αντιπρόεδρος: Πάκης Παπαδημητρίου – ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
 • Γραμματέας: Αλεξάνδρα Πάλλη – ΕΒΕΑ
 • Ταμίας: Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου – ΣΕΒ
 • Μέλος: Αλεξία Μαχαίρα – ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
 • Μέλος: Ξανθή Παπαδάκης – McCAIN HELLAS Μ.Ε.Π.Ε.
 • Μέλος: Κατερίνα Κατσούλη –  Grant Thornton

Το CSR HELLAS, είναι ο εθνικός εταίρος του CSR Europe https://www.csreurope.org  του ηγετικού Ευρωπαϊκού επιχειρηματικού φορέα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) – ο οποίος έχει αναπτύξει ένα δίκτυο 40 και πλέον εθνικών εταίρων σε όλη την Ευρώπη. Το CSR HELLAS συντονίζει τη Γραμματεία του Ελληνικού Δικτύου του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact) και εκπροσωπεί το Παγκόσμιο Δίκτυο CSR 360 στην Ελλάδα.

Κοινοποίηση σε :
Προηγούμενο άρθρο Στο Μαξίμου οι Γ. Κώτσηρας και Γρ. Σταμούλης για τους πυρόπληκτους της Κινέττας
Επόμενο άρθρο ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ: Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης