Προηγούμενο άρθρο Γενική Συνέλευση του Συλλόγου "ΠΕΡΑΜΙΩΝ ΚΥΖΙΚΗΝΩΝ"
Επόμενο άρθρο "Κοινωνία Πάχης": Ημερίδα για τις επιπτώσεις της προσαιγιάλωσης των αγωγών υπερ-υψηλής τάσης στη Πάχη