Κατατέθηκε το νέο νομοσχέδιο για την ανακύκλωση


Κατατέθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το σχέδιο νόμου για την ανακύκλωση, με τίτλο «Τροποποίηση ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις».

Με το νέο σχέδιο νόμου, αλλάζει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και ρυθμίζονται θέματα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, για την εναλλακτική διαχείριση στη χώρα μας, όπου το 81% των απορριμμάτων εξακολουθούν να θάβονται, ενώ εισάγεται η αρχή «πληρώνω όσο πετάω».

Επίσης, καθορίζονται εκ νέου οι όροι και οι προϋποθέσεις, για την διαχείριση των αποβλήτων που παράγονται από τους ΟΤΑ (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ) και εισάγεται πρόβλεψη για τη μείωση της χρήσης των πλαστικών συσκευασιών (σακούλες κ.τ.λ.).
Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού να προβαίνουν αυτοτελώς στην οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών τους αποβλήτων, ενώ με τις ρυθμίσεις του νέου θεσμικού πλαισίου προβλέπεται η παροχή κινήτρων και η επιβράβευση των ΟΤΑ με βάση τα αποτελέσματά τους.

Τέλος, ενισχύεται ο ρόλος και η ευθύνη του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) τόσο θεσμικά όσο και με ανθρώπινο δυναμικό, με στόχο την καλύτερη συνεργασία με τα ΣΕΔ, την τοπική αυτοδιοίκηση και τις οργανώσεις της κοινωνίας και των πολιτών.

 

Κοινοποίηση σε :
Προηγούμενο άρθρο 10 Super Stars που θα δουν το Mundial 2018 από την τηλεόραση...
Επόμενο άρθρο Ψεκασμοί Δακοκτονίας στους Ελαιώνες των Μεγάρων