Κ. Υ. ΜΕΓΑΡΩΝ: Ποιος στα αλήθεια φταίει για την σημερινή εικόνα;


Με βάση τον ΝΕΟ νόμο για την πρωτοβάθμια περίθαλψη (4486/2017 – ΦΕΚ 115/Α/7-8-2017 (άρθρο 16), στα Κέντρα Υγείας της χώρας, θα πρέπει να υπάρχουν τριμελής διοικούσες επιτροπές οι οποίες  αποτελούνται από:

 1. Πρόεδρο
 2. Επιστημονικό υπεύθυνο του κέντρου υγείας
 3. Δημοτικό σύμβουλο της έδρας του κέντρου υγείας, που προτείνεται από το δημοτικό συμβούλιο και τους αναπληρωτές !!!

Και ποια είναι τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της τριμελούς διοικούσας επιτροπής;

 1. Παρακολουθεί την πιστή εφαρμογή των προγραμμάτων αγωγής υγείας της Το.Π.Φ.Υ. (Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας)
 2. Εισηγείται στην διοίκηση της Υ.Πε. μέτρα για την βελτίωση του τρόπου λειτουργίας.
 3. Εισηγείται για την πλήρωση κενών θέσεων προσωπικού.
 4. Εισηγείται στην Δ.Υ.Πε για την κάλυψη των Κέντρων Υγείας από ιατρικό προσωπικό που δεν διαθέτουν.
 5. Ελέγχει την τήρηση του ωραρίου
 6. Ελέγχει την υλοποίηση του προγράμματος επισκέψεων του προσωπικού των εποπτευομένων δομών στις αποκεντρωμένες μονάδες του Το.Π.Φ.Υ.
 7. Τηρεί μητρώο ιδιωτών γιατρών ανά ειδικότητα στους οποίους μπορεί να απευθυνθεί σε έκτακτες περιπτώσεις.
 8. Παρέχει κατευθύνσεις και οδηγίες στο προσωπικό του Το.Π.Φ.Υ. για την έκρυθμη λειτουργεία του, αλλά και μια σειρά από άλλες αρμοδιότητες.

Η τριμελής επιτροπή των Κέντρων Υγείας, έχει 3ετη διάρκεια θητείας και είναι αμισθί. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, ενώ κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων της επιτροπής, υποχρεωτικά κρατούνται πρακτικά από τον γραμματέα, ο οποίος προβλέπεται να είναι υπάλληλος του Κέντρου Υγείας.

Στην περίπτωση του Κέντρου Υγείας Μεγάρων – για τo οποίo πολύς λόγος έχει γίνει – το ερώτημα που γεννάτε είναι το εξής: Υπάρχει τριμελής επιτροπή στο Κέντρο Υγείας Μεγάρων; Η απάντηση είναι πως ΟΧΙ!

Εάν στην περίπτωση του Κ.Υ.Μ. εφαρμόζονταν οι δυνατότητες που παρέχει ο νόμος για την πρωτοβάθμια περίθαλψη, τότε πιθανά να μην φτάναμε στην κατάσταση που επικρατεί σήμερα.

Η επιτροπή, θα είχε – εκ του νόμου – κάνει όλες εκείνες τις ενέργειες που προβλέπονται από το 2017 που τέθηκε σε εφαρμογή ο νόμος, ώστε το Κέντρο Υγείας Μεγάρων να καλύψει τα κενά του και να μην αναγκαστεί να κλείσει!

(Για περισσότερες πληροφορίες, ο συγκεκριμένος νόμος είναι δημοσιευμένος στην εφημερίδα της κυβερνήσεως στις 7 Αυγούστου 2017 φύλλο 115)

 

Κοινοποίηση σε :
Προηγούμενο άρθρο ΒΥΖΑΣ: Πρώτο δείγμα θετικό
Επόμενο άρθρο Συνάντηση Κώτσηρα με τον Υφυπουργό Χρίστο Δήμα