“Μαζί με Όραμα”: Προτάσεις για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Μεγαρέων


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΕΤΩΝ 2019 – 2023

Το κοινοτικό συμβούλιο καλείται σήμερα να συζητήσει και να καταθέσει τις προτάσεις του για το επιχειρησιακό πρόγραμμα των ετών 2019 έως 2023. Η σημερινή συνεδρίαση είναι πολύ σημαντική διότι όσα καταγραφούν και συμπεριληφθούν στο επιχειρησιακό πρόγραμμα θα αποτελέσουν τη βάση για μία καλύτερη καθημερινότητα και μία καλύτερη προοπτική για τον τόπο μας.

Ο συνδυασμός “Μαζί με Όραμα” εξήγγειλε προεκλογικά το πρόγραμμά του το οποίο μπήκε σε κάθε σπίτι μέσω του διαδικτύου ή του εντύπου. Μέσα σε αυτό βρίσκονται ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες προτάσεις που στηρίζονται σε τρεις πυλώνες: στην Ασφάλεια, στην Καθημερινότητα και στην Ανάπτυξη. Μέρος αυτών που αφορούν τη Νέα Πέραμο αλλά και το δήμο ευρύτερα σας καταθέτουμε σήμερα, συμπληρωματικά της εισήγησης σας, και σας προτείνουμε να τις εντάξετε στους αντίστοιχους άξονες και μέτρα:

Στον τομέα της Ασφάλειας και της Πολιτικής Προστασίας

 • Ενέργειες για την ενίσχυση του Αστυνομικού Σταθμού της Νέας Περάμου (επάνδρωση τμήματος και υλικοτεχνική υποδομή)
 • Συνεργασία με ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας
 • Ενέργειες για ίδρυση δημοτικής αστυνομίας
 • Δημιουργία εθελοντικού πυροσβεστικού σταθμού όπως προβλέπεται στο ΦΕΚ 2277 – 6/8/2012
 • Δημιουργία εθελοντικής ομάδας που θα ενταχθεί στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας από εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους πολίτες σε θέματα αντιμετώπισης φυσικών φαινομένων και καταστροφών.
 • Διενέργεια ασκήσεων ετοιμότητας όπως προβλέπεται στο σχετικό σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
 • Συνεργασία με όλους τους συλλογικούς φορείς που δηλώνουν ως περιοχή αρμοδιότητας και ευθύνης τους βασικές και αγροτικές περιοχές της Νέας Περάμου ώστε να συνδράμουν στο έργο των αρχών κυρίως κατά την αντιπυρική περίοδο
 • Εφαρμογή της πυροσβεστικής διάταξης 4 η οποία αναφέρεται στην υποχρέωση των ιδιοκτητών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων για την αποψίλωση τους από ξερά χόρτα κι άλλα επικίνδυνα για πρόκληση πυρκαγιάς υλικά.
 • Διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού στους δημότες και ανακοινώσεις τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα σχετικά με την Πολιτική Προστασία.
 • Συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για τον τακτικό καθαρισμό των ρεμάτων προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.

Στον τομέα της Καθημερινότητας:

 • Δημιουργία γραφείου εξυπηρέτησης πολιτών για πληροφορίες, ενημέρωση και διεκπεραιώσεις υποθέσεων σχετικών με τις δημόσιες υπηρεσίες και τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
 • Δημιουργία πράσινων σημείων στην πόλη της νέας Περάμου και στους οικισμούς
 • Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων
 • Τοποθέτηση “έξυπνων” υπόγειων κάδων για ανακύκλωση και για οικιακά απορρίμματα
 • Προμήθεια απορριμματοφόρου νέας τεχνολογίας και μηχανημάτων για τα ογκώδη αντικείμενα και κλαδέματα.
 • Εφαρμογή του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου
 • Ενημέρωση πολιτών για θέματα που αφορούν την καθαριότητα μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης που θα ξεκινά πρώτα από τα σχολεία.
 • Αναδιάρθρωση και ενίσχυση της δημοτικής συγκοινωνίας για την εξυπηρέτηση των πολιτών προς και από τον προαστιακό της νέας Περάμου αλλά και σύνδεση με τους οικισμούς
 • Αξιοποίηση ελεύθερων οικοπέδων για δημιουργία νέων παιδότοπων και χώρων αναψυχής
 • Δημιουργία χώρων στάθμευσης
 • Βελτίωση του αστικού και αγροτικού οδικού δικτύου
 • Επέκταση και ενίσχυση του ηλεκτροφωτισμού με λαμπτήρες νέας τεχνολογίας στο αστικό δίκτυο της νέας Περάμου και στους οικισμούς
 • Βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών και δημιουργία νέων για ΑμεΑ
 • Ενημερωτικές καμπάνιες αναφορικά με το σεβασμό στα ζώα σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με προγράμματα εγκεκριμένα από τις αρμόδιες επιτροπές του υπουργείου παιδείας
 • Ενημερωτική καμπάνια αναφορικά με την υπεύθυνη κηδεμονία κατοικίδιων στους δημότες του Δήμου μας
 • Οργάνωση προγράμματος επιδοτούμενα στειρώσεων αδέσποτων δω ζώων και δεσποζόμενων ζώων.
 • Εκπαίδευση δημοτικών υπαλλήλων για κάθε ζήτημα που αφορά στην διαχείριση αστικής πανίδας.

Στον τομέα της Ανάπτυξης:

 • Δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων, δημιουργία δικτύου πεζόδρομων, επέκταση – αναβάθμιση πεζόδρομων και πεζοδρομίων και δημιουργία κυκλικών κόμβων εντός του αστικού ιστού.
 • Ανάπτυξη city marketing: Αύξηση ελκυστικότητας του Δήμου μας όσον αφορά τον οικονομικό τομέα με επενδύσεις την προσέλκυση των κατοίκων της πόλης και των γύρω περιοχών και επισκεπτών.
 • Ανάπλαση παραλιακών μετώπων με ουσιαστικές επεμβάσεις ώστε να είναι ελκυστικά στους κατοίκους αλλά και στους επισκέπτες
 • Δημιουργία νέων παιδικών χάρων και συντήρηση των ήδη υπαρχουσών στις πόλεις και στους οικισμούς
 • Δημιουργία ενεργειακής κοινότητας για την μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη ενεργειακών καταναλώσεων κατόπιν εκπόνησης αναλυτικού διαχειριστικού σχεδίου. Στόχος η μέγιστη δυνατή κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του Δήμου και η κάλυψη αναγκών των ευπαθών ομάδων

Στον τομέα της Παιδείας:

 • Ανέγερση κατασκευή δύο σχολικών διδακτηρίων για τις ανάγκες των δεύτερου και τρίτου δημοτικών σχολείων νέας Περάμου
 • Αντισεισμική θωράκιση των σχολικών κτιρίων
 • Ενίσχυση των προγραμμάτων εκπαίδευσης των μαθητών στην αντιμετώπιση έντονων και καταστροφικών φαινομένων
 • Υιοθέτηση των κτιριακών προδιαγραφών για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ
 • Επαναλειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
 • Υλοποίηση προγραμμάτων μειώσεις ενεργειακών απωλειών των σχολικών κτιρίων και καλλιέργεια πνεύματος οικολογικής συνείδησης.
 • Διασύνδεση αθλητικών και πολιτιστικών φορέων της πόλης με τα σχολεία
 • Προληπτικά προγράμματα ιατρικού ελέγχου των μαθητών
 • Προγράμματα ενημέρωσης για την ασφαλή χρήση των νέων τεχνολογιών για μαθητές και γονείς
 • Ανάδειξη της τοπικής ιστορίας και της τοπικής παράδοσης
 • Ενίσχυση του θεσμού της μαθητικής δημιουργίας (φεστιβάλ) σε συνεργασία με την ένωση γονέων και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων
 • Ανάδειξη – αξιοποίηση αναβάθμιση των χωρών πρασίνου των σχολικών μονάδων με την υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου
 • Ίδρυση γραφείου τεχνικής υποστήριξης και λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων. Δημιουργία κινητής μονάδας άμεσου ελέγχου και παρεμβάσεις
 • Φύλακες – επιστάτες στα σχολεία

Στον τομέα του Αθλητισμού:

 • Επιχορήγηση των αθλητικών και πολιτιστικών σωματείων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 • Ανέγερση νέων χωρών άθλησης
 • Διοργάνωση σχολικών αγώνων και πρωταθλημάτων
 • Διοργάνωση αθλητικών συναντήσεων πανελλήνιας και διεθνούς εμβέλειας
 • Ενίσχυση του μαζικού αθλητισμού με τμήματα για κάθε ηλικία. Δημιουργία πλήρως εξοπλισμένου γυμναστηρίου με σύγχρονα όργανα
 • Εξειδικευμένα προγράμματα για την τρίτη ηλικία και για τα ΑμεΑ

Στον τομέα του Πολιτισμού:

 • Δημιουργία λαογραφικού – ιστορικού μουσείου
 • Διατήρηση ενίσχυση και αναβίωση εθίμων του τόπου μας
 • Σύσταση συντονιστικής οργανωτικής επιτροπής Πολιτισμού
 • Κατάρτιση ετήσιο πολιτιστικού προγράμματος
 • Ανάδειξη τοπικών εθίμων
 • Ίδρυση και λειτουργία δημοτικού κινηματογράφου
 • Εκδηλώσεις και δράσεις για τη νεολαία

Στον τομέα του Τουρισμού:

 • Δημιουργία κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών
 • Δημιουργία εξειδικευμένου ιστοτόπου με συνεχή ενημέρωση για τις δράσεις δήμου και φορέων
 • Δημοσιότητα – διαφήμιση με καταχωρήσεις στον Τύπο, έντυπα, αφίσες κτλ.
 • Συνεργασία με τοπικά τουριστικά γραφεία για δημιουργία τουριστικών πακέτων.
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις
 • Οργάνωση εκθέσεων, ημερίδων και συνεδρίων
 • Οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων
 • Δημιουργία θεματικών εκδηλώσεων (φεστιβάλ νεολαίας, μουσικής, θεάτρου)
 • Πρόγραμμα εκπαιδευτικού σχολικού τουρισμού

Για τους Οικισμούς:

Η πόλη της Νέας Περάμου έχει την τύχη να περιβάλλεται από οικισμούς όπου οι κάτοικοι τους διαφυλάττουν και προστατεύουν τον φυσικό πλούτο. Χρέος της εκάστοτε διοίκησης να γέρνει το ενδιαφέρον της προς αυτούς τους οικισμούς ώστε να μην παρουσιάζονται επικίνδυνες και δυσάρεστες εικόνες και οι κάτοικοι να μην καταβάλλονται από δυσαρέσκεια για τυχόν εγκατάλειψη από τη δημοτική διοίκηση.

 • Ανταπόδοση των δημοτικών τελών που εισπράττει ο δήμος και επιπλέον ενίσχυση όπου είναι απαραίτητο ενέργειες για την κατασκευή του τμήματος του νότου παράδρομο της Ολυμπίας οδού στο λουτρό Πύργο προς ανακούφιση του οδικού δικτύου του οικισμού
 • Αποκατάσταση των πληγέντων περιοχών από πυρκαγιές και θεομηνίες
 • Ονοματοδοσία οδών – οδοποιία. Ασφαλτοστρώσεις, τσιμέντοστρώσεις και πεζοδρομήσεις όπου είναι απαραίτητες
 • Ιδιαίτερη έμφαση στην καθαριότητα και στην περισυλλογή κλαδεμάτων και ογκωδών
 • Ιδιαίτερη βαρύτητα στην ζητήματα ασφαλείας και πολιτικής προστασίας των κατοίκων.

Αγαπητέ πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι το πλέον σημαντικότερο εργαλείο σχεδιασμού και προγραμματισμού ενός δήμου. Είναι ένα όχημα που χρειάζεται πολλούς καλούς οδηγούς για να φτάσει στον προορισμό του. Είναι ταυτόχρονα και μία ζωντανή πρόκληση για να επιτύχουμε τους στόχους μας που δεν είναι άλλοι από μία Νέα Πέραμο με σωστή ανάπτυξη, με εύρυθμη καθημερινότητα και με υποδομές για τους πολίτες όλων των αναγκών και όλων των ηλικιών.

Ο δημοτικός συνδυασμός “Μαζί με Όραμα” σεβόμενος τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν μέχρι ο επιχειρησιακός σχεδιασμός να φτάσει στην τελική και προς δημοσιοποίηση μορφή του, θα προτείνει και θα στηρίξει έμπρακτα κάθε τι που θα είναι προς όφελος των πολιτών.

 

Για το δημοτικό συνδυασμό “Μαζί με Όραμα”

Η σύμβουλος δημοτικής κοινότητας Νέας Περάμου

Γκόγκα Βασιλική

Κοινοποίηση σε :
Προηγούμενο άρθρο Ανακοίνωση συλλογής στοιχείων για την απονομή επαίνων «Βραβείο Χαλόφτη»
Επόμενο άρθρο Γ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ: Μήνυμα για την επέτειο του Πολυτεχνείου