Οι νεες αντιμισθίες Δήμαρχων, αντιδημάρχων και Πρόεδρων Δ.Σ. στους ΟΤΑ


Με τροποποιητική ΚΥΑ η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 5726/19.12.2018) προσδιορίζονται οι αντιμισθίες Δήμαρχων, αντιδημάρχων και Πρόεδρων Δ.Σ. στους ΟΤΑ.

Η αντιμισθία των Δημάρχων

– των Δήμων με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων σε 4.275 €,

– των Δήμων με πληθυσμό από 20.000 έως 100.000 κατοίκους σε 3.420 €

– των Δήμων με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων σε 2.565 €

Για τις αποδοχές των Αντιδημάρχων, των Προέδρων Δημοτικών Συμβουλίων και των Γενικών Γραμματέων Δήμων εξακολουθεί να ισχύει η προηγουμένη ΚΥΑ του Οκτωβρίου που ορίζει ότι :

« Οι Αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το 50% της αντιμισθίας που αναλογεί στο Δήμαρχο, ενώ οι Πρόεδροι των Δημοτικών Συμβουλίων λαμβάνουν το 21% αυτής.

Οι αποδοχές που δικαιούνται να εισπράττουν οι Γενικοί Γραμματείς των Δήμων, καθορίζονται ως ποσοστό 65% επί της αντιμισθίας του οικείου Δημάρχου. Οι μηνιαίες αποδοχές των προαναφερόμενων Γενικών Γραμματέων, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των αντίστοιχων αποδοχών των υπαλλήλων ειδικών θέσεων 1ου βαθμού.».

Κοινοποίηση σε :
Προηγούμενο άρθρο Από τις 30/8 έως 2/9 η φετινή 11η "ΜΕΓΑΡΩΝ ΓΗ"
Επόμενο άρθρο Ξεκίνησε με στόχο την άνοδο η προετοιμασία της ομάδας του Μεγαρικού