Ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Μεγαρέων περι ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ καταβολής τελών Καθαριότητας και Φωτισμού των επιχειρήσεων


Την Δευτέρα 04 Μαΐου 2020, συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων και ομόφωνα αποφάσισε την ΑΠΑΛΛΑΓΗ της καταβολής τελών Καθαριότητας και Φωτισμού των επιχειρήσεων,  που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους λόγω της πανδημίας του Κορονοϊού και των μέτρων αποτροπής της διασποράς του Covid 19,  για το χρονικό διάστημα, που ισχύουν οι σχετικοί περιορισμοί  σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  της Κυβέρνησης, στις 20 Μαρτίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες θα υποβάλλουν σχετική ηλεκτρονική αίτηση στο Δήμο Μεγαρέων, γνωστοποιώντας τους ΚΑΔ δραστηριότητας, που προβλέπονται από την ως άνω αναφερομένη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, καθώς και τον αριθμό Μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε να ενημερωθεί ο πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας και να υπάρξει απαλλαγή σε επόμενους λογαριασμούς.

Ποσά, που έχουν καταβληθεί ή θα καταβληθούν εντός του διαστήματος απαλλαγής, δύναται να συμψηφιστούν με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων.

Κοινοποίηση σε :
Προηγούμενο άρθρο Γ.ΚΩΤΣΗΡΑΣ: O τουρισμός πρέπει να αποτελέσει για την Δυτική Αττική αναπτυξιακό συντελεστή
Επόμενο άρθρο "ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΡΑΜΑ": Καταγγελία για παραποίηση πρακτικών του δημοτικού συμβουλίου