Παρατείνεται μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2018, η προθεσμία ρύθμισης οφειλών στο Δήμο Μεγαρέων


Ακόμη μια ευκαιρία θα έχουν οι οφειλέτες του Δήμου Μεγαρέων, αφού με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ η προθεσμία ρύθμισης χρεών στο Δήμο, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή,   ώρες 09.00 – 14.00 Τηλ: 22960 81513), ώστε να εξυπηρετηθούν.

Συγκεκριμένα εάν οι οφειλές εξοφληθούν:

  • ΕΦΑΠΑΞ, απαλλαγή προσαυξήσεων κατά ποσοστό 100 %.
  • Σε δύο έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 80 %.
  • Σε είκοσι πέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 70 %.
  • Σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 60 %.
  • Σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 50 %.

Σύμφωνα με το Νόμο, οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες, πλήν της τελευταίας, που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων.

Κάθε δόση πλήν της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.

 

Κοινοποίηση σε :
Προηγούμενο άρθρο Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής Περικλής Ιακωβάκης βραβεύει αθλητές των Μεγάρων
Επόμενο άρθρο Εγκρίθηκε και θα καταβληθεί από το Δήμο Μεγάρων το επίδομα για τους πλημμυροπαθείς της Ν. Περάμου