Τελευταία ημέρα παράτασης για το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ η 31 Οκτωβρίου 2019


Με Δελτίο Τύπου στις 11 Σεπτεμβρίου 2019,  ο Αντιπρόεδρος της Βουλής  και Βουλευτής της Περιφέρειας Αττικής κ. Θανάσης Μπούρας γνωστοποίησε ότι δόθηκε νέα παράταση, η οποία θα είναι και η τελευταία για δηλώσεις στο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2019.

Για την διευκόλυνση των πολιτών, οι οποίοι θα πρέπει να εκμεταλλευτούν αυτή την παράταση σημειώνεται ότι: 

1.- Tα συμβόλαια παραλαμβάνονται και χωρίς το πιστοποιητικό μεταγραφής με την προϋπόθεση να προσκομιστεί συμπληρωματικά κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης. 

2.- οι δικαστικές αποφάσεις και τα συμβόλαια που εκδίδονται μετά τη λήξη της προθεσμίας κατατίθενται εμπρόθεσμα στο Γραφείο Κτηματογράφησης εντός μήνα από τη μεταγραφή του στο Υποθηκοφυλακείο. 

3.- οι διαθήκες για τις οποίες έχει οριστεί δικάσιμος, μετά τη λήξη της προθεσμίας, κατατίθενται εμπρόθεσμα στο Γραφείο Κτηματογράφησης, εντός ενός μήνα από τη δημοσίευση του πρακτικού.

4.- τα «δικαιώματα» οι πολίτες δύνανται να τα καταθέτουν τμηματικά. Πηγαίνει ο καθένας σήμερα δηλαδή, καταθέτει όσα «δικαιώματα» έχει και μπορεί να είναι συνεπής, ανοίγει την καρτέλα του και μετά συμπληρωματικά πηγαίνει τα υπόλοιπα.

5.- στα αγροτεμάχια πληρώνει μόνο τα δύο πρώτα και δεν πληρώνει τα υπόλοιπα. 

6.- αναφορικά με τα κληρονομοχάρτια (έτσι λέγονται αυτά στην ορολογία), πιστοποιητικό μη δημοσίευσης διαθήκης, ληξιαρχική πράξη θανάτου κλπ, που πρέπει να προσκομιστούν στις περιπτώσεις, που δεν υπάρχει αποδοχή κληρονομιάς, είναι δυνατόν να κατατεθεί η δήλωση και χωρίς την προσκομιδή όλων των απαιτούμενων εγγράφων, υπό την προϋπόθεση να προσκομιστεί συμπληρωματικά μόλις εκδοθούν. 

Κοινοποίηση σε :
Προηγούμενο άρθρο Κλ. Βαρελάς: Απάντηση στην επιστολή "Μιχάλαρου" περί ιχθυοκαλλιεργειών
Επόμενο άρθρο Γρ. Σταμούλης: Κατετέθη υπόμνημα στην Βουλή για τους πυρόπληκτους της Κινέττας