Τι κρύβεται πίσω από τον διαγωνισμό των 10.635.000€ του Δήμου Μεγαρέων;


Με προδικαστική της προσφυγή, η γνωστή εταιρεία και από την εμπλοκή της στο μέιζον θέμα των εξορύξεων βωξίτη στα Γεράνεια, «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.», μπλοκάρει τον διαγωνισμό του Δήμου Μεγαρέων, για την «Ενεργειακή αναβάθμιση, αυτοματοποίηση και διαχείριση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων».

Ποιο συγκεκριμένα, η εταιρία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.», με προσφυγή της στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) Γεν. Αριθμ. Κατ. ΑΕΠΠ 955/30-07-2019,  μπλόκαρε τον διεθνή διαγωνισμό που βρισκόντανε σε εξέλιξη.

Ο γνωστός όμιλος εταιριών ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ – ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – PROTERGIA), στην προσφυγή του κατά των όρων του διαγωνισμού του Δήμου Μεγαρέων, αναφέρει χαρακτηριστικά στην 52 σελίδων προσφυγή του:

 • Τα κριτήρια επιλογής του αναδόχου θα πρέπει να είναι αναλογικά και να μην εισάγουν διακρίσεις.
 • Τα κριτήρια επιλογής ΔΕΝ πρέπει να είναι διατυπωμένα κατά τρόπο που περιορίζουν το πεδίο ανταγωνισμού λαμβάνοντας υπόψιν θέματα ήσσονος σημασίας.
 • Να υπάρχουν συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού.
 • Περιορισμένο χρονικό διάστημα προετοιμασίας των διαγωνιζομένων το οποίο λειτουργεί αποτρεπτικά ως προς την υποβολή προσφοράς περιορίζοντας ανεπιτρέπτως τον ανταγωνισμό.
 • Η διακήρυξη αντίκειται στο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο καθώς και στις αρχές της ίσης μεταχείρισης κ.α.

Μάλιστα, η προσφυγή της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε στη παράγραφο ΙΙ.Δ.  αναφέρει ότι:

 • Με τους όρους του διαγωνισμού, υπάρχει παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, του υγειούς και ανόθευτου ανταγωνισμού και της αρχής της αναλογικότητας, δια της θεσπίσεως δυσανάλογων όρων μη αναγκαίων!

Ενω σε άλλο σημείο, αναφέρετε:

 • Η διακήρυξη θέτει διαφορετικές απαιτήσεις -προδιαγραφές, για φωτιστικά που θα τοποθετηθούν στα ίδια σημεία, τα οποία εύλογα θα έπρεπε να έχουν την ίδια μορφή για λόγους ομοιομορφίας και αισθητικής.

Η προσφυγή της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., κάνει λόγο επι της ουσίας, για «φωτογραφικό διαγωνισμό», με ανάδοχο την εταιρία ENERGY PLUS – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Σ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ με έδρα την ΒΙ.ΠΕ Σίδνου στην Θεσσαλονίκη, αφού οι προδιαγραφές των φωτιστικών που παράγει τύπου: STREET 30/40/50/60/70  και STREET 75/90/110/130/150/220 είναι οι ζητούμενες προδιαγραφές και του διαγωνισμού.

Η εταιρία  ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., αναφέρει χαρακτηριστικά στην προσφυγή της, πως έπειτα από ενδελεχή έλεγχο της αγοράς, τα παραγόμενα προϊόντα της ENERGY PLUS – ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Σ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ, ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΑ, διαθέτουν τις προδιαγραφές που θέτει στους όρους ο διαγωνισμός του Δήμου Μεγαρέων, ενώ μάλιστα επισυνάπτει και τα σχετικά διαφημιστικά φυλλάδια των συγκεκριμένων προϊόντων.

 

Το ιστορικό του διαγωνισμού

Η διαγωνιστική διαδικασία, για την «Ενεργειακή αναβάθμιση, αυτοματοποίηση και διαχείριση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων», ξεκίνησε στις 27 Μάιου του 2019. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, έφτανε τα 13.200.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Στην αρχική διαδικασία, συμμετείχαν οι εταιρίες Servise One A.E. και Sirecled Ελλας Α.Ε., οι οποίες σύμφωνα με τον Δήμο Μεγαρέων, δεν τήρησαν τους όρους του διαγωνισμού με αποτέλεσμα ο πρώτος διαγωνισμός να κηρυχθεί άγονος στις 5 Ιουλίου του 2019.

Στην συνέχεια, ο Δήμος Μεγαρέων επαναπροκήρυξε τον διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία την 1η Αυγούστου του 2019.

Την μελέτη του έργου της Ενεργειακή αναβάθμιση, αυτοματοποίηση και διαχείριση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Μεγαρέων, ανέλαβε και ολοκλήρωσε η εταιρία συμβούλων Evolution Projects.

Το αντικείμενο έργου της συμβουλευτικής εταιρίας ήταν:

 1. Σύνταξη τεύχους τεχνικών προδιαγραφών για τα νέα φωτιστικά και το σύστημα τηλε-ελέγχου και τηλε-διαχείρισης.
 2. Σύνταξη τεύχους ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων.
 3. Σύνταξη τευχών διακήρυξης για διαγωνισμό με την μέθοδο του δανεισμού η την μέθοδο της μακροχρόνιας παραχώρησης.
 4. Σύνταξη περίληψης διαγωνισμού.
 5. Σύνταξη σχεδίου σύμβασης.
 6. Υποστήριξη σε λοιπά δικαιολογητικά και διαδικασίες που θα απαιτηθούν για την ένταξη του Δήμου στο χρηματοδοτικό μοντέλο που θα αποφασιστεί.

Τι ζητά με την προσφυγή της η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.;

 1. Να γίνει δεκτή η προσφυγή στο σύνολο της.
 2. Να ακυρωθεί στο σύνολο της η διακήρυξη (προσβαλλόμενη πράξη) με τίτλο ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Ενεργειακή αναβάθμιση, αυτοματοποίηση και διαχείριση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων).
 3. Να της επιστραφεί το καταβληθέν παράβολο.

Η προσφυγή της εταιρίας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.», υποχρέωσε τον Δήμαρχο κ. Γρηγόρη Σταμούλη, να αποφασίσει την προσωρινή αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας με έγγραφο του την 1/8/2019 προς τους οικονομικούς φορείς του Δήμου.

Όπως αντιλαμβάνεστε το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, αφού πλήττετε η αξιοπιστία του Δήμου, αλλά και όλων όσων συνεργαστήκαν για τον σχεδιασμό του διεθνή διαγωνισμού (συμβούλων, συνεργατών και αιρετών;;;)

Η «α» έχει στα χέρια της ολόκληρη την προδικαστική προσφυγή και θα παρακολουθεί τις εξελίξεις από πολύ κοντά, προκειμένου να ενημερώνει τους αναγνώστες της.

Κοινοποίηση σε :
Προηγούμενο άρθρο Η "άποψη" στο Athens#JobFestival 2019
Επόμενο άρθρο Γ. Κώτσηρας: Επιβεβλημένη η αυτοτελής ρύθμιση για την Κινέττα