Άρθρα στην Στήλη

Βιβιάννα Κόμπουλη


Σωματικός πόνος είναι ένα δυσάρεστο αισθητηριακό σήμα, το οποίο έχει στόχο να αφυπνίσει τον οργανισμό στην παρουσία ενός επιβλαβούς ερεθίσματος ή τραυματισμού. Η παρουσία του πόνου προστατεύει τον οργανισμό από απειλητικά για την ζωή ερεθίσματα. Ο σωματικός πόνος διακρίνεται σε οξύ ή φυσιολογικό και χρόνιο. Ο πρώτος διαρκεί από λεπτά μέχρι ημέρες και περιορίζεται μετά …